Minimaliseren

Loge L'Union Frédéric

Minimaliseren
Kijk ook eens op onze website www.loge-lunionfrederic.nl voor meer informatie over onze loge en de Vrijmetselarij.

Tweemaal per jaar organiseren wij een avond voor belangstellenden. Voor actuele dat houd onze website in de gaten.

Voor meer informatie voor de avond voor belangstellenden op maandag 30 november 2015 klik op onderstaande link:

http://www.loge-lunionfrederic.nl/nieuws/avond-voor-belangstellenden-op-maandag-30-november-2015/

Loge l'Union Frédéric

 

Er is maar één weg, en dat is uw eigen weg

 
   Wat beweegt u om deze informatie te zoeken?

Wellicht omdat u aanvoelt dat zaken van waarde onderstuiven door de waan van de dag, die wordt gekenmerkt door haast, oppervlakkigheid, herrie en een overdaad aan beeldschermen. U de waarde van een verstilde plaats inziet, als tegenwicht, waar onder gelijken tijd wordt besteed aan het (ver)kennen van uzelf en uw relatie tot uw medemens en maatschappij. Omdat u een plaats kunt waarderen voor betekenisvolle ontmoetingen, met andere mensen die de eigen beperkingen en onzekerheden prefereren boven een opgelegde waarheid van anderen.


  Waarom zou de Vrijmetselarij iets voor ú zijn?

Dat is best lastig om direct concreet te beantwoorden. Wellicht helpt een schets van het idee en de sfeer binnen de Vrijmetselarij. De Vrijmetselarij is een plaats voor relatieve rust en bezinning, waar wordt gewerkt volgens een illustere traditie . Ver terug van oorsprong en springlevend. Niet opvallend maar toch intens aanwezig. In de loop der eeuwen is er om ons heen veel veranderd, maar de kernwaarden van de Vrijmetselarij zijn hetzelfde gebleven en bieden een rijk erfgoed voor steeds weer nieuwe generaties.

Er wordt geput uit een schat aan overgeleverde inzichten en verworven kennis. De Vrijmetselarij bestaat uit een keur van eigenzinnige, vrijdenkende individuen, die allen de speciale broederband gemeen hebben. Velen koesteren deze hun hele verdere leven.

Vrijmetselaars werken aan zichzelf, met als doel beter mens te worden. Symboliek vormt daarbij de gemeenschappelijke begrippen-wereld, die het mogelijk maakt om met elkaar te communiceren over zaken die voorbij de gewone taal gaan. Symbolen vormen een kompas voor mystieke innerlijke belevingen, vol van onverwachte ervaringen. Elkaars overtuigingen worden gewisseld, zonder waardeoordelen en bedoeld om eigen opvattingen te verrijken. Dat ‘eigen’ is een sleutelbegrip, want de Vrijmetselarij is wars van dogma’s en andere wijsheidsdiscriminaties. Iedere vrijmetselaar heeft zijn eigen spirituele pad te gaan en bepaalt voor zichzelf wat het betekent beter mens te worden en dit tot uitdrukking te brengen in de maatschappij van elke dag.


  Waarom zou u zich aanmelden bij juist Loge l’Union Frédéric?

 Loge l’Union Frédéric is die besloten vrijplaats om tot inzicht, tot wijsheid, tot innerlijke verdieping te komen. Wekelijks zijn er inspirerende bijeenkomsten. Geen discussie of twistgesprekken, maar wel het naast elkaar plaatsen van verschillende meningen en inzichten, vanuit de overtuiging dat geen enkel mens de volledige Waarheid kent, het volledige Inzicht heeft.

 De Loge l’Union Frédéric kent rond de 35 enthousiaste leden, van uiteenlopende leeftijd en afkomstig uit diverse geledingen in de maatschappij. Juist die verscheidenheid draagt bij aan verrijking van de bijeenkomsten.

Ieder van ons is ‘eigen-wijs’ en respecteert en leert van de ‘eigen-wijsheid’ van de ander. Want er is maar één weg en dat is uw eigen weg.

 Binnen Loge l’Union Frédéric geldt de trias groei, kwaliteit en betrokkenheid. Het gaat dan niet alleen om persoonlijke, levensbeschouwelijke groei, maar ook om groei van de samenwerking binnen de Loge. Er is veel aandacht voor de kwaliteit van de gedachtewisselingen en het cachet van de Loge. Maar ook voor de intrinsieke kwaliteit die een ieder probeert te vinden en naar buiten probeert te laten komen. De broeders zijn onderling zeer betrokken en dat geldt ook voor de individuele leden ten opzichte van de maatschappij.

 Eén van onze broeders wordt u niet zomaar. In die zin is de Loge hoogdrempelig. Maar zodoende blijft wel het besloten karakter en de vertrouwde omgeving in stand. Met andere woorden: buiten blijft buiten en binnen is ook echt binnen. Een vruchtbare omgeving voor het wisselen van wat u aan het hart gaat. Aansluitend op de meer formele gedachtewisseling is er uiteraard ook alle ruimte om verder te praten onder het genot van een drankje en een hapje.

 L’Union Frédéric kent een intensief programma voor nieuwe broeders. Dit is opgezet om u bekend te maken met de beginselen van de Vrijmetselarij, waardoor u gelijk al uw weg kunt vinden en één van ons allen wordt. Onder andere vindt maandelijks een studie-avond plaats onder leiding van een ervaren vrijmetselaar.

 

Tijd om in actie te komen !

 Bent u vrij van dogma’s, oprecht zoekend naar spiritualiteit en hebt u gevoel voor symboliek, bezoek als vervolgstap dan ook onze website: www.loge-lunionfrederic.nl en het blog http://vrijmetselarij.blogspot.nl/p/home.html. Of mail gerust voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk gesprek naar voorlichter@loge-lunionfrederic.nl


 

Uw zoektocht naar zingeving hoeft u niet in eenzaamheid af te leggen. U kunt u bij ons omringen met andere vrijmetselaars.

Wie of wat houdt u tegen?

 

30 maart 2015. Openbare bijeenkomst in de Tempel.

Velen hebben wel eens wat gehoord over vrijmetselarij. Maar wat weet u er werkelijk van? Wat heeft zoveel mensen al die eeuwen geïnspireerd?  Wat is die kracht van rituelen en symbolen die ons vrijmetselaren helpen bij onze spirituele reis door het innerlijk om een "beter"mens te worden en de maatschappij beter te dienen.

Het Alziend Oog

Veel zin en onzin kunt u op het internet vinden. Maar waar ligt de scheidslijn?

Maandagavond om 19.30 uur bent u van harte welkom en zullen diverse sprekers u in onze Tempel meenemen in wat ons zo boeit.
Maar niet alles is in woorden te vatten. Zeker niet als het om de kracht van de vrijmetselarij gaat. Daarom zullen wij u - zoals vele belangstellenden dat inmiddels van ons gewend zijn - ook meenemen in de sfeer die voor ons zo specifiek en waardevol is.

Wij verheugen ons op uw komst. Uw partner is natuurlijk ook van harte welkom.
U kunt zich voor deze avond via de email aanmelden bij voorlichter@loge-lunionfrederic.nl

 

Kijk ook eens op onze website www.loge-lunionfrederic.nl