Welkom bij Vrijmetselaarsloge Opgang

 

VRIJMETSELARIJ is een eeuwenoude broederschap. Zij richt zich op ontplooiing van de mens tot een in geestelijke vrijheid zelfstandig denkende persoonlijkheid. Kenmerkend zijn een bewust gekozen levensovertuiging en een daaruit voortvloeiende levenshouding.

De Vrijmetselarij is een methode tot geestelijke verdieping en bestaat uit inwijding, gedachtenwisseling en bezinning om o.a. te komen tot zelfkennis. Voor het overdragen van gedachten en gevoelens worden rituelen en symbolen gebruikt. Meestal bouwsymbolen zoals passer, winkelhaak en schietlood. Dat stamt nog uit de tijd van de kathedralen-bouwers. Die bouwsymboliek staat voor het bouwen aan jezelf.
   
Daarom kent de Vrijmetselarij ook een ontwikkeling van leerling via gezel naar meester, net als in de oude bouwgilden. Een sekte, kerkgenootschap of politieke organisatie is de Vrijmetselarij niet. Wel respecteren wij ieders godsdienst of levensbeschouwing. Onder Vrijmetselaren zijn dan ook praktisch alle religies en levensbeschouwingen vertegenwoordigd

In principe kan iedereen Vrijmetselaar worden, ongeacht zijn afkomst, religie, beroep, rang of stand. In een loge vind je mensen met uiteenlopende achtergronden en beroepen: van ambachtsman tot academicus. Het enige vereiste is interesse in de eigen geestelijke ontwikkeling en de wil en behoefte tot verdieping. Natuurlijk kan dat op vele manieren. De Vrijmetselarij is een van die manieren.
 
     

Vrijmetselarij is ook:

 •  zoektocht naar jezelf en anderen 
 • streven naar een hoger doel
 • ervaren dat er meer is
 • samen bouwen aan een betere wereld
 • stof krijgen tot nadenken
 • je doel en de weg vinden
 • een leerschool
 • meester worden; leerling blijven
 • op ú komt het aan
 • een zinvol spel
 • ken uzelve 
    

De Loge is ook:  

 • geestelijk bijtanken
 • onthaasten
 • werken aan jezelf
 • overdenken en bezinnen
 • gezelligheid ervaren
 • plezier hebben
 • troosten en meeleven
 • ervaringen delen
 • meningen uitwisselen
 • vriendschap beleven
 • lachen