Doelstelling

Het Netwerk voor Jonge Vrijmetselaren fungeert als een landelijk platform voor jonge vrijmetselaren tussen de achttien en eenenveertig jaar oud, met als doel het uitwisselen van maçonnieke kennis, ervaringen, gedachten en een algehele visie voor de toekomst, alsmede het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit doel proberen wij onder meer te bereiken door het organiseren van landelijke bijeenkomsten en regionale activiteiten, in samenwerking met onze specifieke districtsvertegenwoordigers, verschillende loges en het Hoofdbestuur van de Orde.