Presentatie en gedachtewisseling over het boek 'De schoonheid en de troost van een wereldbeeld zonder god' van Waldo Swijnenburg.

   

Loge 'Post Nubila Lux' in Amsterdam heeft op woensdag 6 mei 2015 een openbare comparitieavond voor vrijmetselaren en belangstellenden. Waldo Swijnenburg - auteur van het boek "De schoonheid en de troost van een wereldbeeld zonder god" - zal ons een inzicht geven in zijn verkenning van het onderwerp. We zijn erg blij dat Waldo Swijnenburg in zijn agenda tijd heeft weten te reserveren en hij wil komen spreken op de (openbare) PNL comparitie avond en het belooft een bijzonder interessante avond te worden.


De avond staat gepland op:

Woensdag 6 mei 2015 - van 20:00 tot 22:00 uur - in het logegebouw van de Amsterdamse Vrijmetselarij aan de Vondelstraat 39.

Het logegebouw is open om 19:30 en een kopje koffie en/of
thee staat dan klaar.

Mocht u deze openbare comparitie willen bijwonen, laat dit even weten via een email aan onze logesecretaris zodat we u van harte welkom kunnen heten op 6 mei aanstaande. U kunt uw aanmelding versturen naar het volgende emailadres: secretaris.loge236@vrijmetselarij.nl

Download de bijlage voor deze openbare comparitie hier => klik

Nog niet bekend met de vrijmetselarij?

Vrijmetselarij is een eeuwenoud genootschap van mannen die werken met symbolen en ritualen. Dat klinkt geheimzinnig, zeker als je de boeken van Dan Brown hebt gelezen zoals de ‘Da Vinci Code‘ en ‘The lost symbol’. De vrijmetselarij heeft een rijke geschiedenis en heeft zeer veel mensen inspiratie gegeven om iets voor de maatschappij te betekenen.

 

Werken aan jezelf en dit teruggeven aan de samenleving

Om iets voor anderen te betekenen moet je eerst aan jezelf werken. Een bewuster mens worden die zichzelf en zijn uitgangspunten goed kent. Wij noemen dat ‘Ken U Zelve’. In onze ritualen werken wij aan het ontdekken van onszelf.

 

Leren van elkaar.

Om te groeien hebben we ook elkaar nodig. Wij spiegelen en vergelijken elkaars meningen wekelijks tijdens lezingen. Zo zoeken wij gezamenlijk en individueel naar de waarden die passen bij onze eigen manier van leven.

 

Een geheim genootschap?

Nee, wij zijn een open organisatie waar mannen vanuit verschillende achtergronden en levensovertuigingen een plaats hebben gevonden. We staan vol in het leven, zijn breed geïnteresseerd en hebben de behoefte dit met anderen te delen! Elke man kan zich op eigen initiatief voor een lidmaatschap van de Loge bij ons aanmelden.

 

De openbare comparitie van 6 mei 2015 kunt u niet bijwonen?

Over een aantal maanden zullen we opnieuw een openbare comparitie of een avond voor belangstellenden organiseren in ons logegebouw aan de Vondelstraat in Amsterdam. Bezoek ons regelmatig op onze PNL Loge website voor een nieuwe datum voor een openbare comparitie of de avond van belangstellenden.


Aan het nadenken over het lidmaatschap?
Neem dan via de email contact op met onze logesecretaris om je in te schrijven voor één van de vervolgavonden voor belangstellenden die aan het overwegen zijn om zich aan te melden als lid van onze Loge. De toegang tot de vervolgavonden is vrij toegankelijk maar heeft als doel meer informatie te geven over de aanmeldingsprocedure en de mogelijkheid tot het stellen van specifieke vragen betreffende het (mogelijke) lidmaatschap van onze Loge. 

Contact via E-mail: secretaris.loge236@vrijmetselarij.nl