Text/HTML

Minimaliseren
Bijeenkomsten eens in de twee weken op maandagavond in De Woudkapel, Beethovenlaan 21 in Bilthoven 
 Opgericht in 1932
 Wij hebben géén antwoorden; wij kunnen u wél helpen zoeken...

Login de Unie van Utrecht

Minimaliseren

 
 
Inloggen

Minimaliseren

MAAK MEE !

Op 11 februari a.s. voert De Unie van Utrecht 's avonds een Openbare Loge op. Er wordt een beeld geschetst van wat wij doen tijdens onze rituele bijeenkomsten.

In enkele treffende scenes worden de diverse stappen van de inwijding van een Vrijmetslaar uitgebeeld én toegelicht.
Aanvang 20u00, ontvangst met koffie, thee, e.d. vanaf 19u30.

Toegang gratis.

U bent van harte welkom

graag aanmelden via dit mailadres , onder vermelding van uw naam en evt. het aantal personen.

 

 

 

Met vriendelijke groet,
namens de commissie voorlichting,
Wiet Bouwmeester

 

Text/HTML

Minimaliseren