Text/HTML

Minimaliseren

Bijeenkomsten op de 2e en 4e maandagavond van de maand in De Woudkapel, Beethovenlaan 21 in Bilthoven

 Opgericht in 1932

 We hebben géén antwoorden; we kunnen u wél helpen zoeken...

Login de Unie van Utrecht

Minimaliseren

 
 
Inloggen

Minimaliseren

MAAK MEE !

Op 11 februari a.s. voert De Unie van Utrecht 's avonds een Openbare Loge op. Er wordt een beeld geschetst van wat wij doen tijdens onze rituele bijeenkomsten.

In enkele treffende scenes worden de diverse stappen van de inwijding van een Vrijmetslaar uitgebeeld én toegelicht.
Aanvang 20u00, ontvangst met koffie, thee, e.d. vanaf 19u30.

Toegang gratis.

U bent van harte welkom

graag aanmelden via dit mailadres , onder vermelding van uw naam en evt. het aantal personen.

 

 

 

Met vriendelijke groet,
namens de commissie voorlichting,
Wiet Bouwmeester