Loge Ster in T Oosten

Loges

Een Loge is een vereniging, die staat ingeschreven in het Verenigingen-register van de Kamer van Koophandel.

Van oudsher worden Loges gekenmerkt door hun democratische organisatie-structuur waarin periodiek een bestuur met aan het hoofd een voorzitter wordt gekozen.

Het bestuur van de Loge ontleent zijn bevoegdheden aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement waarin de verantwoordelijkheden van bestuur en leden duidelijk zijn afgebakend en vastgelegd.

Elke Loge stelt zelfstandig een schema samen waarin de bijeenkomsten staan vermeld. Een aantal Loges komt op een vaste avond, één keer per week bijeen. Daarnaast zijn er Loges, die één keer per twee weken of één keer per maand bijeenkomen.

In Nederland zijn momenteel ca. 150 Loges verdeeld over 80 plaatsen actief. Het ledental van de Orde in Nederland bedraagt momenteel ruim 6.000. Onder het gezag van het Nederlandse Hoofdbestuur der Orde van Vrijmetselaren zijn vanouds de Loges in de Nederlandse Antillen, Suriname, Zimbabwe en Zuid Afrika actief.

Wereldwijd gezien zijn er ongeveer vijf miljoen Vrijmetselaren.

Loge "De Ster in 't Oosten"

Loge "De Ster in 't Oosten" staat ingeschreven in het Verenigingen-register van de Kamer van Koophandel te Middelburg.

De leden van de Loge komen één keer per twee weken, t.w. op maandagavond aanvang 20:00 uur, bijeen in het Logegebouw.

Op 27 mei 1800 werd na van het Hoofdbestuur der Orde toestemming te hebben ontvangen, te Zierikzee onder auspiciën van Loge "L'Astre de l'Orient", Vlissingen, Loge "De Ster in 't Oosten" geïnstalleerd. Met rangnummer 29 behoort de Loge daarmee tot de oudere Loges van Nederland.

Momenteel telt de Loge ca. 30 leden in leeftijd variërend van 29 tot 85 jaar.