Loge Ster in T Oosten

Text/HTML

Het maçonnieke werkjaar loopt normaliter van medio september tot medio/eind juni.

Van medio/eind juni tot medio september zijn de Loges gesloten vanwege het zomerreces.


In Loge-verband zijn er twee soorten werkzaamheden:

1. De Comparitie

Tijdens een Comparitie houdt een Loge-lid in de zogenaamde voorhof van het Loge-gebouw een voordracht over een door hem gekozen onderwerp. Zo'n onderwerp kan gaan over een maçonniek of een profaan onderwerp.

Meestal is er na een minuut of twintig een pauze en vindt daarna een nabespreking plaats. Tijdens de nabespreking kunnen de Loge-leden vragen stellen of opmerkingen plaatsen waarop de inleider kan reageren. Respect voor elkaars, niet altijd parallel lopende mening, is daarbij essentieel. Normaliter wordt een Comparitie rond 22:00 uur gesloten en kan er aansluitend onder het genot van een al dan niet alcohol houdend drankje al dan niet over de voordracht worden nagepraat.

2. De Open Loge

Tijdens de Open Loge worden kandidaten in de zogenaamde Tempelruimte van het Loge-gebouw tot Leerling-Vrijmetselaar ingewijd; worden Leerling-Vrijmetselaren - meestal na een jaar - bevorderd tot Gezel-Vrijmetselaar en worden Gezellen-Vrijmetselaar - na weer een jaar - verheven tot Meester-Vrijmetselaar. Ook zijn er Open Loges, welke worden gehouden ter gelegenheid van de Opening van het Maçonnieke Werkjaar, ter viering van het Winter St Jan of het Zomer St Jan terwijl er ook Open Loges zijn, welke gehouden worden om overleden Broeders te gedenken. Kenmerkend voor de Open Loge is, dat de Loge-leden formeel gekleed gaan, d.w.z. naar keuze in smoking, donker kostuum of rokkostuum.

De Tafel-Loge

Elke Open Loge wordt gevolgd door een Tafel-Loge naar aloude traditie. Met uitzondering van het op een Rouw-Loge volgende ernstige en door eenvoud gekenmerkte Broedermaal, viert bij de Tafel-Loge de luim de boventoon en kunnen de Loge-leden zich onderling vrijelijk met elkaar onderhouden, zonder dat daarbij de geldende tafelwetten overtreden mogen worden. Gevolg van de Tafel-Loge is vaak wel, dat het sluitingsuur van de Loge komt te liggen rond het uur van - om het enigszins maçonniek te omschrijven - volle middernacht en soms ook wel méér.


Naast de hiervoor genoemde werkzaamheden in Loge-verband, worden op onregelmatige tijdstippen, over het jaar verdeeld, ook bijeenkomsten georganiseerd waarbij de partners aanwezig kunnen zijn. Hoogtijdag voor een dergelijke bijeenkomst met de partners wordt gevormd door de Sylvester-viering in de maand december.