Vrijmetselaarsloge Concordia Res Parvae Crescunt nr. 40 Sneek

De Sneker vrijmetselaarsloge CRPC is opgericht in 1818 en heeft haar reguliere bijeenkomsten op de donderdagavond in het Logegebouw aan de Looxmagracht 20 in Sneek.

Baanderstempel

Achter de monumentale gevel gaat ook de Baanderstempel schuil, een onder vrijmetselaren wereldberoemd voorbeeld van maconnieke bouwkunst. Zie ook dit Wikipedia artikel.

Dochterloge Concordia ad Libertatem

Het in 1984 opgerichte loge CAL komt elke woensdagavond bijeen in het gebouw. Zie ook www.logecalsneek.nl 

Vrijmetselarij, wat is dat?

TableauIn het kort: Vrijmetselarij is een eigentijdse stroming, geworteld in eeuwenlange traditie. Onafhankelijk van enige politieke of religieuze beweging is de vrijmetselaar zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het streven van iedere vrijmetselaar is permanent aan zichzelf te bouwen, zijn 'ruwe steen' te bewerken, om daardoor bewuster in de samenleving te functioneren en voor anderen en zichzelf in het dagelijks leven meer te betekenen. Vrijmetselaren geloven ieder hun op eigen wijze dat er 'meer is tussen hemel en aarde'.

Op de foto rechts: de symbolische ruwe steen naast het 'tableau', min of meer de standaarduitrusting voor een vrijmetselaarswerkplaats.

Uitgebreide informatie kunt u lezen op www.vrijmetselarij.nl