Contactgegevens

Lid worden?

De Orde der Vrijmetselaren doet principieel niet aan werving. Wie lid wil worden, moet daar zelf het initiatief toe nemen. Hij doet er goed aan, zich zo uitvoerig mogelijk over de vrijmetselarij, de Orde en de voorwaarden voor toetreding te laten voorlichten. Daarbij zal het bestuur van een loge in zijn omgeving hem graag behulpzaam zijn.

CRPC werkt onder het 'Grootoosten der Nederlanden', het overkoepelend orgaan van de traditionele mannelijke vrijmetselarij in Nederland. Dientengevolge kunnen alleen mannen worden ingewijd in onze loge. Naast het Grootoosten der Nederlanden kennen we in Nederland ook de Orde van Weefsters (uitsluitend vrouwen) en de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij 'Le Droit Humain'. Deze laatste is toegankelijk voor mannen en vrouwen.

Voor meer informatie stuurt u een email naar: secretaris.loge040@vrijmetselarij.nl

Op u komt het aan!