Nieuws

donderdag 26 oktober 2017

Lutz Jacobi te gast bij loge CRPC Sneek

De vrijmetselaaarsloge Concordia Res Parvae Crescunt had Lutz Jacobi, bekend als PvdA-lid die geen blad voor de mond neemt uitgenodigd voor een spreekbeurt. En belangstellenden waren welkom. Een succes, want het is lang geleden dat er zoveel mensen waren die voor het eerst kennis maakten met de werkwijze van de vrijmetselarij. De loge in Sneek bestaat in 2018 200 jaar en dat is reden om eens te laten zien waar het eigenlijk over gaat. 

Lutz Jacobi is op haar eigen manier uitdagend en presenteert opvattingen over hoe er in de wereld veel verbeterd kan worden. Lutz maakt duidelijk dat ze liever al werkend wil experimenteren om verbeteringen te realiseren. Bijvoorbeeld over het basisinkomen. Niet wachten tot iedereen in theorie is overeengekomen hoe het via compromissen moet, maar kijk hoe het werkt in een proeftuin. En doe daar je voordeel mee. Dan hebben mensen er direct wat aan. Hoe mooi zou het zijn als mensen die nu afhankelijk zijn van allerlei verschillende regelingen en toeslagen, die allemaal gecontroleerd moeten worden op misbruik en basisinkomen hebben waardoor ze vrijheid krijgen om actief te zijn in de maatschappij. In plaats van bij elke stap die ze zetten gecontroleerd te worden door een eindeloze bureaucratie. Besparing op controle, die op zichzelf geldverslindend en incompleet is. Dit was één van de voorbeelden waar mee ze concreet haar mening gaf.

Natuurlijk stof genoeg tot discussie. En de spelregels van de vrijmetselaren werden gebruikt: Een debat of een discussie mag niet ontaarden in ruzie. Je hoeft elkaar niet te overtuigen van het eigen gelijk, maar je argumenteert zodat ieder stof tot nadenken heeft. En in een democratie kom je verder als je luistert naar de mening van de ander en die respecteert. Vrijmetselaren proberen hun steentje bij te dragen.

In het jubileumjaar van de vrijmetselarij in Sneek zal de loge regelmatig belangstellenden uitnodigen om mee te praten en ervaringen uit te wisselen. Belangstelling? Stuur dan een e-mail naar info.loge040@vrijmetselarij.nl 

Facebook

Kijk voor meer nieuws ook op de Facebookpagina 'Vrijmetselarij in Sneek', een gezamenlijk van de beide Sneker Vrijmetselaarsloges CRPC en CAL.

facebook.com/vrijmetselarijsneek