Sfeer in de loge

 

Enkele van de woorden die bijna iedereen zal kunnen gebruiken zijn: geborgenheid, warmte, geestelijk bijtanken, ontspannen, stijlvol, sociaal, maar bovenal geestelijk verrijkend. De manier waarop wij met elkaar omgaan maakt onze loge ‘De Noordstar’ tot een plek waar het samenkomen op de donderdagavond een vorm van onthaasten is uit de drukte van de maatschappij. Een moment om tot bezinning en tot rust te komen. Naast het bespreken van serieuze en dieper liggende zaken heerst er in de loge een ontspannen en plezierige sfeer mede door de gesprekken tussen de zo verschillende leden.       

De avond begint om 20.00 uur en rond 22.00 uur eindigt de bijeenkomst formeel, waarna nog genoeg ruimte overblijft om informeel verder na te praten. Regelmatig worden door enkele leden bezoeken gebracht aan andere loges en komen leden van andere loges bij ons een bezoek brengen. Dit zogenaamde visiteren kan in zowel binnen- als buitenland.       

Is de ongedwongen sfeer kenmerkend voor het contact tussen de broeders onderling? Komt het door onze soepele manier van omgaan met de regels die de vrijmetselaar aan zichzelf oplegt? Zijn wij niet uitbundig tijdens - bij voorbeeld - onze tafelbijeenkomsten? Iemand noemde ‘De Noordstar’ wel eens Bourgondisch.        

Aan de andere kant kenmerken loges zich niet alleen door een engagement ten opzichte van elkaar, maar ook naar buiten toe, naar de wereld buiten de loges.