Vereiste informatie - ANBI erkenning

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)
Artikel 1a - Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.
Klik voor link naar de informatie op onderstreepte tekst.

Officiële naam

Adres

Doel, missie en beleidsplan

Bestuur

Balans & Staat van baten en lasten

 

Voor ANBI informatie per loge,
klik in de navigatie op "Orde van Vrijmetselaren" > "Regio's"

Erkenning

 

 

 

RSIN 002872079

 

Regnr. K.v.K. 40407409