Links naar Orde Portalen

Loges in de regio Gelderland

Loge # Naam Loge Regio Naam Plaats Bijeenkomstdag
View Details 240 Het Gulden Vlies Gelderland Velp Donderdag
View Details 206 De Korenschoof Gelderland Wageningen Maandag
View Details 232 Flevo Gelderland Harderwijk Donderdag
View Details 250 De Rechte Verhouding Gelderland Ede 1e en 3e Donderdag
View Details 280 Het Middelpunt Gelderland Ede 2e, 3e en 4e Dinsdag
View Details 283 Liefde en Trouw Gelderland Apeldoorn dinsdag
View Details 289 Het Gulden Koord Gelderland Renkum 2e en 4e Dinsdag
View Details 303 De Gulden Regel Gelderland Apeldoorn woensdag
View Details 003 Sint Lodewijk Gelderland Nijmegen Maandag
View Details 019 De Edelmoedigheid Gelderland Tiel Dinsdag
View Details 023 De Geldersche Broederschap Gelderland Velp Dinsdag
View Details 072 De Veluwe Gelderland Apeldoorn Maandag
View Details 147 De Oude Landmerken Gelderland Velp Woensdag