Hoofdbestuur

Het Grootoosten stelt door middel van democratische verkiezingen een Hoofdbestuur samen. Dit Hoofdbestuur bestaat uit een in functie gekozen Grootmeester, Grootsecretaris en Grootthesaurier met daarnaast tien bestuursleden die gekozen worden uit een regionale voordracht.

 

Functieprofielen HB-gedelegeerde regio

 

 

 

Contact

Grootmeester
G. van Eijk (2022)
grootmeester@vrijmetselarij.nl

1e Grootopziener
W.A.P. Haulez (2020)
hb.reg.voorz.zw-nederland@vrijmetselarij.nl


Grootredenaar
H. Kers (2020)
hb.reg.voorz.gr-amsterdam@vrijmetselarij.nl

Grootthesaurier-Aalmoezenier 
P.C. Hakkesteegt (2022)
grootthesaurier@vrijmetselarij.nl

Grootceremoniemeester
M. Herben (2019)
hb.reg.voorz.gr-denhaag@vrijmetselarij.nl

Grootvaandeldrager
P. Nagel (2022)
hb.reg.voorz.gelderland@vrijmetselarij.nl           

 

Provinciaal Grootmeester voor Zimbabwe
M. Shallow
hb.prov.grootmeester.zimbabwe@vrijmetselarij.nl

Provinciaal Grootmeester voor het Caribisch gebied
L.A. Gomez
hb.prov.grootmeester.carib@vrijmetselarij.nl

Gedeputeerd Grootmeester
H.W.G. Janssen (2021)
hb.reg.voorz.zo-nederland@vrijmetselarij.nl

2e Grootopziener
A. Niemeijer (2021)
hb.reg.voorz.overijssel@vrijmetselarij.nl

Grootsecretaris
C.L. de Zwart (2021)
grootsecretaris@vrijmetselarij.nl

Grootarchivaris-bibliothecaris
R. Fouraschen (2022)
hb.reg.voorz.mid-nederland@vrijmetselarij.nl

Grootonderzoeker
C.H.M. van Dam (2020)
hb.reg.voorz.noord@vrijmetselarij.nl

Grootdekker
L.A. Jonkers (2021)
hb.reg.voorz.z-holland@vrijmetselarij.nl

Grootbouw-, meubel- & hofmeester
D. Vorderhake (2020)

hb.reg.voorz.n-holland@vrijmetselarij.nl

 

Provinciaal Grootmeester voor Suriname
P. Herkul
hb.prov.grootmeester.suriname@vrijmetselarij.nl

 

Beloningsbeleid

 

De Orde kent geen betaalde bestuurders. De Orde is een vrijwilligersorganisatie met ondersteuning van enkele administratieve medewerkers op centraal niveau.

 

Regnr. K.v.K. 40407409