Kennis maken

Kennismaken met (broeders van) onze loge gaat heel eenvoudig:  

 

'Kennismakingsochtend',

     Een kennismakingsochtend is bij uitstek geschikt om eens informeel kennis te maken met de sfeer en de werkwijze van onze loge. Op zondagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur. Op die ochtend komen meerdere mannen bij elkaar die eens willen meemaken hoe het er in een loge aan toegaat. We hebben dan een vrije gedachtewisseling op een manier zoals wij dat in de loge zelf ook altijd doen. Op die manier kunnen buitenstaanders - zonder zich tot iets te verplichten - kennis maken met onze manier van werken en met vrijmetselaars. Bij deze gelegenheid zijn er  - naast twee logeleden - twee of drie belangstellende mannen aanwezig. Iedereen heeft dan natuurlijk ook ruimschoots de gelegenheid tot het stellen van zijn eigen vragen.

 

     Wilt u deelnemen aan deze kennismakingsochtend meldt u zich dan via info.loge028@vrijmetselarij.nl

 

'Open Comparitie',

     Op een 'Open Comparitie' stellen wij onze loge en ons logegebouw open voor belangstellende mannen - bijvoorbeeld als vervolg op de Koffie Ochtend of Open Avond. Zo'n avond verloopt hetzelfde als de andere besloten avonden voor de eigen leden van de loge, met dien verstande dat er niet gesproken wordt over wat er in de werkplaats, in onze tempel, plaatsvindt. Op een dergelijke avond houdt een van de leden een inleiding met zijn visie op een bepaald thema. We zullen binnenkort het thema voor deze avond bekend maken. Vorige inleidingen gingen bijvoorbeeld over "Symboliek""Tolerantie" en "Waarom Vrijmetselarij?". Na de daarop volgende pauze kunnen alle aanwezigen deelnemen aan de gedachtewisseling. Bij ons volgt op zo'n loge avond dan altijd nog een informeel samenzijn voor wie daar zin in heeft.

     U kunt kenbaar maken aan deze 'Open Comparitie' deel te willen nemen via info.loge028@vrijmetselarij.nl; het is namelijk een besloten bijeenkomst.

 

'Open Avond voor belangstellenden',

     Enkele avonden in het jaar stellen wij onze loge en ons logegebouw open voor belangstellende mannen en vrouwen. Drie leden van de loge geven op deze avond elk een kleine toelichting: over de inhoudelijke kant van de vrijmetselarij, de praktische kanten en een van de leden vertelt over zijn eerste ervaringen als vrijmetselaar. Daarna is er een pauze en in het tweede deel van de avond kan iedereen zijn/haar vragen stellen aan het panel van die avond. Zo'n gelegenheid is toegankelijk voor iedere belangstellende; het is een algemene voorlichtingsavond. Toch is het ook meteen een gelegenheid om de specifieke sfeer van onze loge nader te leren kennen. Het is bij ons altijd de donderdagavond. U wordt dan verwacht tussen 19.45 en 20.00 uur. De avond duurt in het algemeen tot ongeveer 22.00 uur. Bij ons volgt op zo'n open avond dan altijd nog een informeel samenzijn voor wie daar zin in heeft. 

     Aanmelding vooraf is niet noodzakelijk; we stellen het wel op prijs.

 

'Dag van de Vrijmetselarij', 11 september 2021.

     Net als vele andere vrijmetselaarsloges in het land biedt onze loge op deze dag jaarlijks een keur aan activiteiten. Het thema van de Dag van de Vrijmetselarij varieert per jaar. Vrijmetselaren voelen zichzelf symbolisch als arbeiders, die aan het betere in zichzelf en in de wereld moeten werken. U kunt ons tijdschrift speciaal voor belangstellenden over dit onderwerp hiernaast downloaden.    

     Veel van de gebouwen zijn al sinds oude tijden als Logegebouw in gebruik en schitterend om te zien. De Dag van de Vrijmetselarij valt altijd samen met landelijke Open Monumenten dag. Ons Logegebouw in Alkmaar is een Rijksmonument. Voor meer informatie over de Open Monumenten dag in Alkmaar kunt u op onderstaande afbeelding klikken:

     https://www.erfgoedalkmaar.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/04/alkie-2048x1523.jpeg