Loge Geef U Zelf

Text/HTML

Wat is Vrijmetselarij?

Vrijmetselarij is:

een methode,
een leerschool,
een punt van samenkomst van mannen die in meer
belangstelling hebben dan alleen het dagelijks leven.

Vrijmetselarij is in wezen niets anders dan een methode om zichzelf te leren kennen.

Wat biedt de vrijmetselaarsloge?

De vrijmetselaarsloge biedt gelegenheid samen met anderen, en lerend van die anderen te werken aan de ontplooiing van uw eigen persoonlijkheid.

De loge steunt haar leden in dat streven, mede met behulp van het beleven van symbolen en ritualen.

Dit ter verrijking van het eigen geestelijk leven en tot verbetering van de samenleving.

Wat onderscheidt de vrijmetselarij van andere geestelijke stromingen?

De vrijmetselarij heeft veel met andere geestelijke stromingen gemeen. Maar ze onderscheidt zich daarvan door een geheel andere werkwijze die wordt gekenmerkt door het gebruik van ritualen en symbolen in de loge.

Waarop zijn de ritualen en symbolen gebaseerd?

De bouwsymboliek, erfenis van de ambachtelijke loges uit de Middeleeuwen, neemt een belangrijke plaats in.

De vrijmetselaar ziet leven en samenleving als een te voltooien bouwwerk. Hij heeft zich tot taak gesteld, de ruwe steen die hijzelf is, te bewerken tot de kubieke steen die in dat bouwwerk van levende stenen past.

Naast de bouwsymboliek kent de vrijmetselarij ook elementen uit de lichtsymboliek.

Vrijmetselarij is wat u er zelf van maakt!

Vrijmetselarij kent geen dogma's of vooroordelen.

Uitwisselen van gedachten en ideeën is daardoor mogelijk zonder tegenstellingen op te roepen.

Respect voor andermans mening en gevoelens staat voorop


"Op U komt het aan"

Vrijmetselarij in het kort

Het zal duidelijk zijn dat de Vrijmetselarij is een door de eeuwen doorgegeven methode om te werken aan het eigen bewustwordingsproces en waarbij men het 'Ken u zelve' overdenkt. Doel is zichzelf beter te leren kennen en je eigen plaats te bepalen ten opzichte van jezelf, de medemens en de kosmos, natuur of God: het Al.

De Orde van Vrijmetselaren gaat uit van het bestaan van een 'de mens en de mensheid voortstuwende wereldorde'. Het staat iedere vrijmetselaar vrij het Wezen der Dingen, God, de natuur, op eigen manier te beleven, ongeacht de verschillende (religieuze) overtuigingen.

Vrijmetselaren zijn mensen die op zoek zijn naar antwoorden op de vragen over de wezenlijke dingen van het leven. Zij ontmoeten elkaar in de loge en wisselen van gedachten over allerlei onderwerpen. Zij toetsen hun eigen mening en gedachten aan die van andere vrijmetselaren, die soms zeer uiteenlopende standpunten en overtuigingen hebben. Vrijmetselaren proberen op te zoeken wat mensen en volken vereent en trachten weg te nemen wat de geesten en gemoederen verdeelt en bedienen zich van een unieke methode met symbolen en ceremoniën.

Over een aantal essentiële punten zijn vrijmetselaren het zeker eens:

  • Alle mensen zijn gelijkwaardig (maar niet gelijk!) en deel van de algemene broederschap der mensen.
  • Ieder mens heeft het recht zelfstandig te zoeken naar waarheid.
  • Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten.
  • Ieder mens dient met toewijding te werken aan het welzijn van de gehele gemeenschap.

Vrijmetselaren streven naar ontwikkeling van al die eigenschappen van geest en gemoed, die de mens en de mensheid kunnen opvoeren naar een hoger geestelijk en zedelijk niveau.

Vrijmetselaren streven naar de veelzijdige en harmonische ontwikkeling van de mens en de mensheid.


Vrijmetselaren zijn niet de enigen die deze idealen nastreven en niet de enigen die zoeken naar antwoorden op de vragen des levens. Maar de methode van de vrijmetselarij - met symbolen en ritualen - is wel uniek.

Sommige vrijmetselaren die over vrijmetselarij vertellen leggen wel eens te veel accent op de eerbiedwaardige ouderdom van de uitgangspunten. Het verband met de oude Grieken of de oude Egyptenaren is al snel gelegd. Universele menselijke processen als het zoeken naar antwoorden op vragen als: 'Wie ben ik?' en 'Waar kom ik vandaan?' zijn universeel en van alle tijden.

Maar hoewel de vrijmetselarij zeker haar wortels heeft in dat universele zoekproces van 'de Mens' is het begin van de feitelijke geschiedenis toch niet verder terug te voeren dan de vroege middeleeuwen. Meer dan tweehonderdvijftig jaar aktieve geschiedenis behoort tot het fundament van de Orde. Maar ook vandaag de dag is de 'Orde van Vrijmetselaren' nog steeds een levend onderdeel van de samenleving. Zo kunnen onzegbare, onuitsprekelijke dingen toch worden geduid en overdacht, en soms zelf een ogenblik bevattelijk lijken te worden, ook al zijn ze niet in woorden te vangen.