• Please go to Edit and press the [CROP] button for this mage :-)

Loge Salomo - Loge van Vrijmetselaren Amersfoort

 
 
Ken je zelf en word daarmee een bewuster mens.
Een gedegen bewustzijn van je eigen uitgangspunten, rol en
plaats in de samenleving geeft zin aan je bestaan.
Met dat doel komen wij bijeen in de Loge Salomo, een Loge van Vrijmetselaren in Amersfoort.
Vrijmetselarij is een eeuwenoud genootschap. Vanuit het vertrouwen
dat er een ‘Orde der Dingen’ is, een allesomvattend bouwwerk
waarbinnen alle mensen een plaats hebben, maken we een reis op
zoek naar onze plaats daarin. We werken daarbij met symbolen en ritualen -
niet geheimzinnig maar zeer inspirerend.

Wat hebben we jou te bieden ?

Transformatie.
Je zelf ontwikkelen - Gezamenlijkheid
Binnen Salomo staan broederschap, de innerlijke wens om onszelf te
ontwikkelen en wederzijds respect centraal.
In een tolerante en harmonieuze omgeving, met ruimte voor ieders inbreng,
leren we van elkaar. Belangrijk daarbij zijn lezingen van onze leden en
gastsprekers over persoonlijke ervaringen en maatschappelijke ontwikkelingen, waarna we met elkaar van gedachten wisselen.
Persoonlijke groei vraagt om inzicht, zelfreflectie en het vergelijken van jouw inzichten met die van anderen. Zo zoeken wij gezamenlijk en individueel naar de waarden die passen bij onze levensreis.

Hoe geven wij invulling aan onze broederschap ?

We komen twee maal per maand op dinsdagavond bijeen, in het centrum
van Amersfoort. We zijn modern in onze openheid en gedachtenwisseling
en hechten aan de traditie bij de uitvoering van onze ritualen.
De Loge Salomo heeft een beperkt aantal leden met zeer gevarieerde
achtergronden. Er is een grote onderlinge betrokkenheid en respect voor
ieders inbreng en individuele ontwikkeling.
Loge Salomo is een vereniging en maakt deel uit van de Orde der
Vrijmetselaren in Nederland. Wij zijn verbonden met de andere in
Amersfoort gevestigde Loges.

 

We nodigen je graag uit voor een vrijblijvende kennismaking.