Sjaerdemaleen

 

Het Sjaerdemaleenuit stamt uit de middeleeuwen. Het is één van de oudste en rijkste lenen van Friesland. Uit de inkomsten daarvan worden een aantal studiebeurzen, pensies genoemd, toegekend.

De pensies worden toegekend door burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke ( vroeger Franeker), die de z.g. provisoren zijn van de “Stichting Het Sjaerdemaleen”. Eén van de onderdelen van het Sjaerdemaleen is de “Staak Blomberg”, die jaarlijks één of meer pensies mag toekennen.

Het bestuur van de Stichting Maçonniek Studiefonds heeft door vererving en machtiging het recht gekregen om de kandidaten voor de Staak Blomberg aan te wijzen. Het aantal kandidaten dat wij ieder jaar mogen voordragen is wisselend, meestal een, twee of drie. 

De  pensie bedraagt € 1500,- per jaar, ieder jaar, vanaf de toekenning tot aan het eind van de studie, maar uiterlijk tot het vijfentwintigste levensjaar.

De pensie hoeft  niet te worden terugbetaald.

 

Naar een pensie dient te worden gesolliciteerd. Het bestuur van de Stichting Maçonniek Studiefonds doet de selectie van de sollicitaties. Bij toekenning volgt de benoeming tot beneficiant. 

Zie voor nadere gegevens 'Richtlijn Sjaerdemaleen'  (onder: Werkwijze). Daar vindt u de eisen waaraan een sollicitant moet voldoen, de adressering en de termijnen.

Oproep aan de broeders: als U weet hebt van kinderen van overleden vrijmetselaren, wijs hen dan op deze mogelijkheid en help hen bij de sollicitatie. Hetzelfde geldt als er sprake is van een echtscheiding en de kinderen geen contact meer met de vader hebben.