Wat is dat, vrijmetselarij ?

organisatie

Vrijmetselarij is gewoon een verzameling plaatselijke verenigingen, met statuten en huishoudelijke reglementen, vastgelegd in notariële akten en ingeschreven bij de Kamers van Koophandel, met een overkoepelend landelijk bestuur. De Orde van Vrijmetselaren in Nederland bestaat al meer dan 250 jaar.

voor wie

De vereniging is bedoeld voor iedereen die er behoefte aan heeft zich in vrijheid te bezinnen op de levensvragen van de mens. Het lidmaatschap van de Orde staat open voor mannen vanaf 21 jaar.

doel

Het doel is eenvoudig samen te vatten: verbeter de wereld, begin bij jezelf ! uitgangspunten De uitgangspunten staan in de "beginselverklaring" van de Orde

wat biedt het


Een werkmethode, uitdrukkelijk geen leer(stelligheid). Die werkmethode is zinspelend en verwijzend door middel van gebruik van symbolen, in voorwerpen en handelingen, in een speelse benadering van diepe wijsheid. Voorbeeld is de vergelijking met de steenhouwers bij de bouw van de kathedralen ("masonry" is letterlijk vertaald "steenhouwerij"). Vrijmetselarij ziet de mens symbolisch als een ruwe steen die bewerkt kan worden tot een zuivere vorm, geschikt voor het grotere verband van een ideale vreedzame samenleving, symbolisch aangeduid als een tempel van levende bouwstenen. Kijk voor meer uitvoerige informatie op de site van de Orde.

geheim

In wezen is niets geheim. Over alles is al gepubliceerd. Geheim noemt de vrijmetselaar dat wat niet onder woorden te brengen is.