Text/HTML

Minimaliseren

Loge Sint Jan

Text/HTML

Minimaliseren
 

De loge telt momenteel een 20-tal leden, variërend in leeftijd van 25 tot 80 jaar en van beroep van industrieel ontwerper tot goudsmid en medewerker Philips.

De loge komt iedere donderdagavond om 20.00 uur bijeen in het Logegebouw in de 2e Sweelinckstraat 131, 2517 GW te Den Haag.

Zo'n bijeenkomst duurt meestal tot 22.30 uur. Na een korte behandeling van huishoudelijke zaken (de loge is per slot van rekening gewoon een vereniging met statuten, huishoudelijk reglement en een bestuur) volgt dan een lezing of een voordracht, waarover later van gedachten wordt gewisseld. Daarna is er nog gelegenheid onder het genot van een drankje verder over het besprokene te kunnen discussiëren.

In principe is de eerste donderdag gereserveerd voor het ontvangen van belangstellenden. Bent u serieus geïnteresseerd dan kunt u zich bij één van onderstaande personen opgeven of kunt u nadere informatie krijgen. De derde donderdag wordt in den regel besteed aan een formele samenkomst, waarin aan de bijzondere aspecten van de Vrijmetselarij aandacht wordt besteed.

De naam Sint Jan mag in verband worden gebracht met de schutspatronen Johannes de Doper en Johannes de Evangelist. Deze bijbelse figuren spelen echter slechts een zuiver symbolische rol.

De kleur van de loge is groen, niet zo verwonderlijk, als in aanmerking wordt genomen dat groen in symbolieke betekenis uitdrukking geeft aan ontwakend, nieuw leven. In de christelijke symboliek is groen ook de kleur van de hoop.

Het logelogo zegt: Amor omnia vincit, Liefde overwint alles.
Dat moge wat verheven klinken, dat de loge met beide benen op de grond van deze wereld staat blijkt uit het slotwoord van het boek "Sint Jan Sadja", uitgegeven t.g.v. het 40-jarig bestaan van de Loge:

"... dat is de levende cultuur van onze samenleving. In die cultuur vinden wij onze basis, ons anker in de principes van de Vrijmetselarij. Maar als wij oog en oor hebben voor de kernbegrippen van deze tijd dan ontmoeten wij ook begrippen als: dynamisch, realistisch, doelbewust, duidelijk, flexibel, moedig, besluitvaardig, verantwoordelijk.
En dat zijn goede bouwstenen voor de toekomst.
Laten wij daarmede onze arbeid voortzetten."