Menu: Stanfaste > Bouwstuk
English (United States)Nederlands (Nederland)

Text/HTML

Minimize

Loge Stanfaste No. 238

Text/HTML

Minimize

Uit: "Bouwstuk bij de opening v/h Werkjaar 2003"

door de Prov:.Gr:.Red:. D. Wip.

 

 Zeer Verlichte,  Waarde broeders,

 Vandaag vieren we de opening van ons werkjaar. De verdaging van de arbeid die hieraan vooraf ging heeft ons een periode van maçonnieke rust bezorgd, waardoor we verkwikt en met nieuwe kracht ons wederom aan de arbeid kunnen geven.

 Als Provinciaal Groot Redenaar is het mij een voordeel bij deze gelegenheid samen met mijn broeders, juist bij de aanvang van het werkjaar onze aandacht op een aantal zaken te richten.

Broeders wij zijn allen arbeiders in de Koninklijke Kunst, wat betekent dat we individueel alsook gezamenlijk bouwen aan de Tempel der Volmaking. Voorwaar geen eenvoudige zaak. Maar gelukkig geeft de Vrijmetselarij daar gedegen handreikingen voor die geënt zijn op de realiteit van de twee Kolommen, die diverse sferen aanduiden, waaronder die van Licht en Duisternis, Engelen en Demonen, Goed en Kwaad.enzovoort. Deze twee kolommen markeren de weg naar de Midden Kamer.

 Deze weg gaan is zoals reeds gezegd niet eenvoudig, maar het begin van deze procesgang is uitermate belangrijk en ligt volgens de Vrijmetselarij in het Ken U Zelve.  Het Ken U Zelve geeft aan dat er iets gekend moet worden dat we nog niet kennen.

Waarde broeders het beoefenen van de Koninklijke Kunst is werken aan de transformatie van de belangrijkste kracht in ons en gaat verder dan het zoeken. De Vrijmetselarij werkt aan onze levenshouding, het gaat dus om het doen. Het doen en handelen dient wel overwogen en liefst via beproefde grondregels te geschieden. Ik wil u daartoe nu een mogelijke drievoudige handreiking doen.

Ten eerste

Broeders, de Bron van de hele schepping is pure Bewustzijn of  anders gezegd pure Energie of potentialiteit. Deze Potentialiteit tracht zich te uiten zodat het nog niet gemanifesteerde manifest kan worden. De mens is deel van de schepping en zijn bron is ook pure energie of potentialiteit. Hier geldt zonder meer de wet van “Zo Boven zo Beneden” of “ Zo de Macros Kosmos, zo de Micro Kosmos” En eveneens de wet van “Eén in Allen, Allen in Eén “. Hier is het Holistisch Principe aan de orde.  Het holistisch principe werkt volgens het principe van een hologram. Ik doe hier een voorbeeld aan de hand waarmee u uw inzicht kunt toetsen.  Een hologram is een fotografische plaat waarop met LASER licht een beeld is opgebracht. Dit beeld kan in de ruimte geprojecteerd worden, en we krijgen dan een drie dimensionaal beeld te zien. Stelt u zich voor dat dat het beeld is van broeder X, indien ik nu slecht een deel van de plaat neemt, zeg het oor van broeder X. Indien ik dat beeld projecteer in de ruimte krijg ik niet het oor te zien maar het gehele beeld van broeder X, alleen is de scherpte van het beeld vervaagd. Eén in Allen, Allen in Eén.

De mens die zich daadwerkelijk realiseert dat hij deel is van het Kosmisch hologram, is vrij van angst, immuun voor kritiek, voelt zich niemands mindere, maar voelt zich ook niet beter dan een ander. Hij weet dat wij allen de zelfde Ziel zijn in een andere verpakking. Deze mens wordt één met de kracht die alles in het universum zichtbaar, voelbaar, hoorbaar, ruikbaar, proefbaar, begrijpbaar enzovoort maakt. Deze mens is op weg naar Zelfrealisatie!

Deze mens heeft als kenmerk dat hij mensen, situaties en omstandigheden als door een magneet naar zich toe trekt om hem van dienst te zijn of om de medemens van dienst te zijn. We kunnen één met deze kracht worden door de bron van potentialiteit aan te spreken, en dit doen we door beoefening van Stilte, Ontspanning, niet Oordelen en Meditatie.

 Beoefening van Stilte houdt in dat u op gezette tijden enige uren zwijgt, dat wil zeggen niet spreekt, niet schrijft, niet leest, niet denkt en niet nadenkt. Alle processen die de Geest kunnen beroeren moeten tot zwijgen gebracht worden. Beoefening hiervan leidt tot bijzondere inzichten en leidt tot genezing van ziekten.

 Beoefen Ontspanning. Bij ontspanning open je de mogelijkheid van kontakt met de uitgebreide zee van energie en potentialiteit. Ontspannen houdt in dat u op regelmatig basis een tiental minuten een bepaalde ademhalingsritme uitvoert gevolgd door ontspanning van alle spieren in het lichaam. Doe de ademhalingsoefening van vier tellen inademen, twee tellen de adem inhouden, viertellen uitademen gevolgd door twee tellen de adem buiten houden. Herhaal dit gedurende tien minuten. Span na deze ademhalingsoefening alle spieren in het lichaam tot het uiterste en houd dit een aantal tellen aan en ontspan dan volledig. Doe dit gedurende een vijftal minuten. Na deze oefening van ademen en ontspannen een tachtigtal keren gedaan te hebben zal het Pavlof effect optreden en ontspanning intreden zodra je met de ademhalingsoefening begint.

 Beoefent u in het niet Oordelen. Oordeel niet, en veroordeel nog minder. Dit daar u als mens nooit de volledige informatie over iets of iemand kunt hebben.  U kunt niet anders dan vanuit een andere en veranderende referentie oordelen, wat betekent dat uw oordeel vandaag in strijd kan<