De historie van onze Loge

 

 “Een wereld omspannende broederketen”

Historie

De Vrijmetselaars in Zuidoost Drenthe maakten in het begin van de jaren vijftig deel uit van de Loge “Het Noorderlicht” in Veendam. Men toog, soms door weer en wind op de fiets, naar Veendam om daar bijeenkomsten van Vrijmetselaars bij te wonen.

In 1953 kwam een aantal leden bijeen om te praten over de oprichting van een maçonnieke kring Emmen/Ter Apel. Deze kwam er ook. Besloten werd om eens per maand, de ene keer in Emmen, de andere keer in Ter Apel, bij elkaar te komen. Het hoofdbestuur vond echter dat Emmen een eigen Loge moest hebben. Deze werd op 8 december 1956 geïnstalleerd. De Loge kreeg als naam: " ’t Schienvat". Een schienvat is een stallantaarn die, met een olielampje of een kaars, vroeger gebruikt werd om licht in de duistere stal te geven.

Er was nog geen eigen huisvesting. De ledenlijst van 1958 geeft aan dat de Loge     ’t Schienvat gevestigd was in Hervormd Wijkcentrum D’Zeihuuv. Later kwam men bijeen in o.a. hotel ’t Heerenhof (tegenwoordig de RABO-bank aan de Wilhelminastraat in Emmen) en in hotel Grimme, destijds tegenover het NS station. In 1968 was Loge ’t Schienvat officieel gevestigd in de Consistoriekamer van de Nederlandse Hervormde (Grote) Kerk in Emmen.

De Vrijmetselaars in Emmen bleven echter streven naar een eigen onderkomen. Die wens ging in vervulling. Een van de Logeleden had een stuk grond geschonken. Op 11 december 1969 werd opdracht gegeven aan aannemer De Bruin voor het bouwen van een eigen gebouw voor Loge ’t Schienvat. Het eigen onderkomen kwam te staan aan  Klepel 1, vlakbij de brandweerkazerne . De officiële opening van het Logegebouw was op 28 november 1970 en werd verricht door Roelof Zegering Hadders. Het Logegebouw werd ingewijd op 12 december 1970.

Loge ’t Schienvat bestond in 2006 vijftig jaar en daar werd uitgebreid bij stilgestaan. In het Logegebouw aan de Klepel 1 in Emmen was een bijzondere tentoonstelling te zien over 250 jaar Vrijmetselarij in Nederland en 50 jaar in Emmen . Veel van het tentoongestelde materiaal kwam uit het Cultureel Maçonniek Centrum "Prins Frederik" uit Den Haag. Burgemeester Bijl opende deze tentoonstelling.