Informatie

Loge De Korenaar nr.293

Vrijmetselarij

De vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een vertrouwde omgeving een zingevingmethode die met behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing, broederschap en daardoor een betere samenleving: “Freemasonry is a peculiar system of morality, veiled in allegory and illustrated by symbols.” Maar dan zonder dogma’s; iedereen kan Vrijmetselarij op zijn eigen manier beleven en invullen.