Vereiste informatie - ANBI erkenning

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)

Artikel 1a - Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

 

Officiële naam

Vrijmetselaarsloge De Korenaar

 

Secretariaat

E.E.G. Laan 15
7742 EA  Coevorden

RSIN/KvK

816231990/04062679

Bestuur  
Voorzitter T.J. de Bruijn
Secretaris M. Koerts
Penningmeester O. Bos

 

Statuten

Balans en Staat van Baten en Lasten

Loge De Korenaar kent geen betaalde bestuurders, zij werkt uitsluitend met vrijwilligers