Text/HTML

Van harte welkom op de website van loge De Stichtse Broederschap.

Onze loge komt elke drie eerste dinsdagen van de maand bijeen in ons logegebouw Maliebaan 70A in Utrecht. Dit kan zijn voor een rituele of ceremoniële bijeenkomst, maar ook voor interessante discussieavonden waarbij iemand een voordracht (bouwstuk) geeft, waarover van gedachten gewisseld wordt.
Op deze website vindt u nadere informatie over onze loge in het bijzonder en de vrijmetselarij in het algemeen. Mocht dit alles ertoe leiden dat u meer over onze loge wilt weten, dan verwijzen wij u graag naar onze contactpagina.

Text/HTML


Orde no.200
van de Orde van
Vrijmetselaren
onder het
Grootoosten der
Nederlanden
Text/HTML

Welkom