Header

Minimaliseren
Header

Aankondigingen

Minimaliseren

Aankondigingen

Eerstvolgende Instructieavond: Maandag 4 oktober van 19:00 uur tot 21:00 uur in het logegebouw te Emmastad.

Eerstvolgende Receptieloge: Donderdag 9 september- Rouwloge, om 20:00 uur in het logegebouw te Emmastad.

Eerstvolgende Comparitie: Donderdag 14 oktober, om 20:00 uur in het logegebouw te Emmastad.

Text/HTML

Minimaliseren

Over De Vergenoeging

Loge De Vergenoeging is een van de vier Vrijmetselaarsloges op Curacao. De Vergenoeging is een vereniging van leden van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, die - op grond van een haar door die Orde verleende constitutiebrief - zelfstandig werkt op Curacao.

Loge De Vergenoeging is een inwijdingsgenootschap van Vrijmetselaren die werken aan zichzelf door het beleven van ritualen, zelfstudie, het presenteren van bouwstukken met nabesprekingen en het streven naar broederschap.

De Loge stelt zich tot doel de regelmatige beoefening van de Vrijmetselarij met inachtneming van de regels en gebruiken als omschreven in artikel 1 van de Ordewet van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.

In onze loge proberen wij ons bewust te blijven van de spirituele dimensie van het bestaan. Wij proberen de inspiratie die daarvan uitgaat uit te stralen in de maatschappij. 

Loge De Vergenoeging telt zo’n 70 leden, variërend in leeftijd van ca. 36 tot ca. 90 jaar die twee keer per maand bijeenkomen, op de donderdagavond, in het Logegebouw te Emmastad.  De leden komen uit zeer uiteenlopende geledingen in onze samenleving. Juist daardoor hebben de broeders de mogelijkheid veel van elkaar te leren.

Wat de leden van De Vergenoeging bindt is de broederschapsband en de gezamenlijke beleving van de ritualen. Ritualen worden uitgevoerd in de Vrijmetselaarstempel ter gelegenheid van onder meer de inwijding van nieuwe leden, de opening van het nieuwe verenigingsjaar en viering van de kortste en de langste dag van het jaar.

De leden van De Vergenoeging ontwikkelen zichzelf en elkaar door het presenteren en bespreken van bouwstukken, die gevolgd worden door een nabespreking. Die nabespreking biedt de broeders de gelegenheid hun eigen denkbeelden te spiegelen aan die van anderen en naar aanleiding daarvan zo nodig hun eigen opvattingen bij te stellen.

Iedere eerste maandag van de maand is er een zogenaamde instructieavond, speciaal voor nieuwere leden, maar ook oudere leden bezoeken deze avonden om zichzelf te blijven ontwikkelen.

Een keer per jaar wordt er een avond voor belangstellenden gehouden, waar informatie over de Vrijmetselarij en loge De Vergenoeging wordt gegeven. Datum en plaats worden tijdig via deze site en via de media bekend gemaakt.

Als u uw belangstelling voor het bijwonen van een avond voor belangstellenden kenbaar maakt, sturen wij u een uitnodiging.

Geïnteresseerd?

Minimaliseren

Geïnteresseerd?

Is uw interesse voor de Vrijmetselarij, of voor De Vergenoeging, gewekt? Bent u op zoek naar meer informatie? Neem dan contact met ons op.