Header

Minimaliseren
Header

Vrijmetselarij is

Minimaliseren

Vrijmetselarij is

 

Vrijmetselarij is:

  • één van 's werelds oudste seculaire genootschappen;
  • een broederschap die het gehele oppervlak der aarde omvat;
  • een oude en eerbiedwaardige instelling die sinds onheuglijke tijden bestaan heeft;
  • een stelsel van zedenleer, gesluierd in allegorieën en verduidelijkt door symbolen;
  • een zoektocht naar een dieper inzicht in ons Zèlf met behulp van symbolen en rituelen
  • een systeem van geestelijke scholing tot opbouw van de innerlijke mens;
  • een stimulans tot zelfonderzoek; "Ken Uzelve".

Lid worden?

Minimaliseren

Geinteresseerd?

 

Iedere “vrije man van goede naam” (dat wil zeggen voor elke man die zich niet gebonden acht aan oneigenlijke beperkingen van geestelijke en maatschappelijke aard en die handelt vanuit oprechte intenties) kan zich aanmelden voor het lidmaatschap van loge De Vergenoeging. Het initiatief om lid te worden gaat uit van uzelf, wij zullen nooit iemand vragen om lid te worden van loge De Vergenoeging.

Lid worden heeft namelijk alleen dan blijvende betekenis als de wil om lid te worden voortkomt uit ware interesse in het zoeken naar mogelijke antwoorden op levensvragen. Dat vraagt een open opstelling en een permanente bereidheid om te blijven leren in een inspirerende en verdraagzame omgeving.

De aanmeldingsprocedure is zorgvuldig en uitgebreid om een weloverwogen besluit tot lidmaatschap te bevorderen en onnodige wederzijdse teleurstellingen te voorkomen.

Men wordt daadwerkelijk lid van de Loge door een inwijding of door overschrijving van een andere Loge. Als u lid wilt worden van een Loge dient u de beginselverklaring van de Orde van harte te kunnen onderschrijven.

Mocht u na een nadere kennismaking met de Vrijmetselarij en met De Vergenoeging besluiten om lid te willen worden, dan kunt u dat kenbaar maken aan de secretaris of een van de andere leden van De Vergenoeging.