GESCHIEDENIS

Minimaliseren

Welkom op de website van Loge “De Vlammende Stergevestigd in Den Haag, 2e Sweelinckstraat 131                                 KvK : 40408101                                                   ANBI : 816564371

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Voor nadere informatie verwijs ik u naar onze secretaris van onze loge: secretaris.loge169@vrijmetselarij.nl   of bezoek onze webblog http://vlammendester.blogspot.nl

                                                                                                                                                 

Loge De Vlammende Ster is opgericht op 25 februari 1950. Ze is ontstaan uit leden van andere Haagse Vrijmetselaarsloges die te groot werden. Maar ook uit leden die lid wilden worden van een loge met een eigen signatuur; die iets nieuws wilden. De naam van onze Loge "De Vlammende Ster " is bij de oprichting gekozen door de belangrijke symbolische betekenis die deze vijfpuntige ster heeft in onze maçonnieke beleving. Driehoek, cirkel en vierkant zijn basisvormen.

                                                                                     Het leven is een inwijdingsweg

 

 

                                                                               WAAR STAAN WE VOOR ?

 

   – Inspiratie opdoen, geestelijke verdieping, onszelf beter leren kennen, vernieuwing.

   – In een vertrouwelijke omgeving met gelijkgestemden in gesprek te gaan.

   – Op eigen wijze zoeken naar waarheid en de vrijheid dit naar eigen inzicht verder in te vullen.

   – Vrijheid van denken en respect voor de ideeën van de ander,


                                                                                        EN NOG VEEL MEER ….

 

 

                                               De vrijmetselaar is in symbolische zin een steenhouwer; een bouwer                                                                                     

 

 

                                                                                                    Ten slotte...

Algemene informatie over de Vrijmetselarij is makkelijk via Internet te vinden. Hoe het echter in een Loge toegaat, vindt men daar niet.  In deze website zijn een aantal facetten belicht. Maar, de ervaring kan hiermee niet vervangen worden. Er valt eigenlijk nog veel te zeggen en we kunnen ons voorstellen dat er nog vragen zijn. Indien uw belangstelling is geprikkeld  om meer te willen weten is dat misschien een reden om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek. Of een bezoek te brengen aan onze wekelijkse bijeenkomsten en dan te ervaren of hetgeen we te bieden hebben de moeite waard is.  Een afspraak is gauw gemaakt via de mail aan de voorzitter of de secretaris .          .

Ook kunt u dan informeren langs welke weg een toetreding tot de Loge geschiedt.