WELKOM

Minimaliseren


Welkom op de website van Loge “De Vlammende Ster “ gevestigd in Den Haag, 2e Sweelinckstraat 131                                 KvK : 40408101     ANBI : 816564371

                                                              


Algemene informatie over de Vrijmetselarij is makkelijk te vinden via Internet. Maar via de website van de Loge De Vlammende Ster geven we beknopt aan: Wie wij zijn en Wat wij doen.

 

                                                                                                           Wie zijn wij ?

De Vlammende Ster is een Loge met de intimiteit van een kleine kring en een geheel eigen aard. Niet een plaats waar “de ouden” en “ wijzen “ het voor het zeggen hebben. Wij hebben een eigen aanpak die boven het maçonnieke in engere zin uitgaat, zonder overigens de maçonnieke peilers en het maçonniek gedachtegoed te vergeten.

 

                                                                                                       Wat doen wij ? 

Onze activiteiten zijn van september tot en met juni op de eerste drie maandagavonden  in het Haags Logegebouw aan de 2e Sweelinckstraat 131.  Wij zijn dan samen in de beslotenheid van de Vrijmetselaarsloge en werken in verscheidenheid met respect voor ieders inbreng aan hetzelfde ideaal. Soms zijn we bij elkaar in een zgn. Open Loge naar aanleiding van een feestelijke gebeurtenis. Bijvoorbeeld bij de toetreding van een nieuw lid tot onze Loge: de inwijding tot Leerling, een bevordering tot Gezel of een verheffing tot Meester. Een andere keer zijn we bij elkaar om van gedachten te wisselen over de inhoud van een korte voordracht, een zogenoemd“bouwstuk”, dat door een broeder is ingebracht. Dit kan gaan over bijvoorbeeld levensbeschouwelijke thema’s of onderwerpen die te maken hebben met de Vrijmetselarij.  Doel is dat de samenkomsten ons verrijken, stimuleren, inzicht geven.  Discussies over politiek of geloof vermijden wij. We leggen onze meningen wel naast elkaar, maar stellen die niet tegenover elkaar.Voor nadere informatie verwijs ik u naar onze secretaris van onze loge: secretaris.loge169@vrijmetselarij.nl   of bezoek onze Webblog http://vlammendester.blogspot.nl