Logo.gifLoge Eemland

No. 148

600 Jubileumboek

Minimaliseren

 'Bescheiden van pretentie, beminnelijk van goeden wil'

 

Het boekje (94 pagina's) is ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum van Loge Eemland uitgegeven door uitgeverij TIEM.   ISBN 978-90-79272-02-0

Baarn en Soest hebben een rijke historie als het gaat om de vrijmetselarij. Zo zijn de Oranjes, de bewoners van Paleis Soestdijk nauw verbonden geweest met de Orde van Vrijmetselaren.

In een paar prachtige Baarnse villa's is van 1947 tot 2002 Louisa State gevestigd geweest, een internaat  dat is opgericht voor en door vrijmetselaars. En ten slotte is er Loge Eemland waarin vrijmetselaars uit Soest en Baarn zich sinds 1932 verenigen.

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Loge Eemland hebben René Corbeij, Dick van den Dobbelsteen en Cok de Zwart dit boek geschreven. Allen zijn vrijmetselaar. Corbeij en De Zwart zijn bovendien historici, terweijl Van den Dobbelsteen ook bestuurslid van de Louisa Stichting is.

Op speelse, boeiende en openhartige wijze hebben zij aan de hand van uniek archief materiaal de geschiedenis van Louisa State en Loge Eemland beschreven. Het is voor het eerst dat zo uitputtend van oorspronkelijk materiaal gebruik is gemaakt.

Het boekje is ook verkrijgbaar via de secretaris.