Text/HTML

Minimaliseren

F r é d é r i c   R o y a l

Text/HTML

Minimaliseren

Welkom bij Frédéric Royal!

Verbeter de wereld en begin bij jezelf: de leden van Frédéric Royal zoeken zoals alle vrijmetselaren steun en verdieping van dit nobele maar moeilijke streven in de symbolische arbeid in de loge. Van die symbolen en symbolische handelingen verwachten we geen pasklare antwoorden en regeltjes, maar ze moeten ons prikkelen en verder helpen met de vragen die ze oproepen. We streven naar een toegewijde, serieuze opvoering van het rituaal, met weglating van overbodige uitweidingen en tierelantijnen - wij geloven dat dat het beste werkt. Daarnaast is de 'broederschap' belangrijk: de band van mannen die elkaar soms al tientallen jaren kennen, maar waarin ook 'jonge broeders' volwaardig meetellen en welkom zijn.

De loge is opgericht in 1759. Ze is daarmee de oudste vrijmetselaarsloge van Rotterdam en ook de oudste burgerlijke vereniging van de stad. Er zijn ongeveer vijftig broeders lid. De loge heeft een 'jumelage' met de loge 'Solvitur Acris Hiems', Avesnes-sur-Helpe, Frankrijk.