Wat doen wij?

Hiram Abiff is een loge met ongeveer veertig leden. De loge komt op woensdagavonden bij elkaar van 20:00 - 22:30. De participatiegraad is hoog, dat wil zeggen dat veel logeleden actief bijdragen aan de activiteiten. Al met al is Hiram Abiff een actieve loge.

Veel werkzaamheden van de Loge Hiram Abiff spelen zich af in een vergaderruimte, waar een de leden een soort lezing houdt over een thema, dat door een van hen is voorbereid en dat `bouwstuk' wordt genoemd. Vervolgens wordt er over de opgeleverde arbeid gecompareerd. Dat wil zeggen dat er over de inhoud van gedachten wordt gewisseld. Deze bijeenkomsten zijn echter geen gewone vergaderingen maar hebben een ritueel karakter.
Alle onderwerpen zijn voor de gedachtewisseling geschikt. Dit gesprek in de loge is altijd oprecht, verloopt ordelijk, en maakt soms gebruik van de bijzondere symbolen en ritualen die de vrijmetselarij traditioneel kent. De leden van de Loge Hiram Abiff hechten veel waarde aan traditie in het gebruik van oude ritualen.

Eens in de maand maken we gebruik van een plechtige ruimte ook wel tempel genoemd.
In die plechtige ruimte wordt gebruik gemaakt van ritualen.
Een rituaal is een soort plechtig toneelstuk, waarin elke handeling een symbolische betekenis heeft.

Een rituele plechtigheid is bijvoorbeeld de inwijding tot leerling-vrijmetselaar.
Ook een jaar later wanneer de leerling-vrijmetselaar bevorderd wordt tot metgezel-vrijmetselaar en weer een jaar later wanneer de metgezel-vrijmetselaar wordt verheven tot meester-vrijmetselaar, vindt dit plaats in deze plechtige ruimte.

Uitspraken van leden van Hiram Abiff over hun Loge

“Een loge, waar vrije mannen in een vertrouwde sfeer tot vrij denken worden uitgedaagd en worden gestimuleerd zichzelf te leren kennen.”

“Broederschap”

“Een verband om samen na te denken over allerhande levensvragen”

“De kans krijgen om op basis van ritualen oude wijsheden in je leven te integreren.”

“Ik vind er een open en tolerant klimaat dat goed en veilig voelt”

 

Wie was Hiram Abiff?

Volgens de traditie van de Vrijmetselarij is Hiram Abiff de architect en bouwer van de tempel van Salomo. Die tempel is in de vrijmetselarij een metafoor voor de samenleving. Omdat vrijmetselaren zichzelf de opdracht stellen om te bouwen aan de tempel van Salomo, biedt Hiram Abiff voor hen een belangrijk voorbeeld. Over de historische persoon Hiram Abiff is maar weinig bekend. Hij wordt de oudste metaalbewerker genoemd, volgens de bijbel (in I Koningen 7 en II Kronieken 2) "vervuld met de wijsheid, het verstand en de kennis nodig om elk werk in koper te verrichten", zoals de beide grote koperen zuilen aan de ingang van de tempel en een groot bekken, waarschijnlijk voor rituele wassingen. De Hiram mythe is verweven in de ritualistiek van de Vrijmetselarij.

De term 'vrijmetselaar' duidt ook al op bouwactiviteiten, maar dan in overdrachtelijke zin: vrijmetselaars bouwen aan zichzelf en vinden, dat ieder mens, ongeacht de leefomstandigheden waarin hij zich bevindt, dat aan zichzelf verplicht is.