Text/HTML

Minimaliseren

Loge La Persévérance  Nr. 11 Maastricht - anno 1763

Text/HTML

Minimaliseren

De Vrijmetselaar

In de 21e eeuw bieden de oude tradities van de vrijmetselarij een kader voor de moderne mens die in vrijheid op zoek wil gaan naar de essentie van het leven. De vrijmetselarij bemoeit zich niet met de religieuze achtergrond van haar leden, zolang deze geen fundamentalistische of dogmatische trekken vertoont. Vrijheid, gelijkheid en broederschap vormen de basis van de bijeenkomsten.

In de beginselverklaring van de orde wordt de vrijmetselaar omschreven als: "(...) een vrij man van goede naam, die is ingewijd in een tot de orde behorende loge (...). Hij werkt, samen met andere Vrijmetselaren, met behulp van symbolen en rituelen aan zijn persoonlijke vorming. Deze symbolen en rituelen zijn door de traditie gegeven; zij worden door de Vrijmetselaar naar eigen inzicht geïnterpreteerd. De gezamenlijke arbeid stimuleert hem ook naar vermogen bij te dragen aan een betere samenleving."

En: "De Vrijmetselaar zoekt op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt (...). Daarbij aanvaardt hij een persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzicht van de wereld, die hij ziet als een te voltooien bouwwerk, waarvan ieder mens een levende bouwsteen is. Hij verricht die arbeid in het licht van een hoog beginsel, symbolisch aangeduid als Opperbouwmeester des Heelals.".