Text/HTML

Minimaliseren

Loge La Persévérance  Nr. 11 Maastricht - anno 1763

Text/HTML

Minimaliseren

Welkom bij de vrijmetselaarsloge La Persévérance

U vindt hier een korte uitleg over wat vrijmetselarij inhoudt en hoe wij dit binnen de Maastrichtse vrijmetselaarsloge La Persévérance trachten vorm te geven.

Eveneens krijgt u een korte historische beschrijving van onze loge en kunt enkele stukken uit de beginselverklaring van de Orde lezen. U vindt ook een aantal links die u verder kunnen leiden in de wereld van de vrijmetselarij.

Deze site heeft niet tot doel allesomvattend te willen zijn. Zij wil een eerste informatiebron zijn voor de geïnteresseerde zoeker.