Bijeenkomsten op de 2e en 4e maandagavond van de maand (m.u.v. dec.) in De Woudkapel, Beethovenlaan 21 in Bilthoven

 Opgericht in 1932

 We hebben géén antwoorden; we kunnen u wél helpen zoeken...

Aanmelden voor bijeenkomst

Minimaliseren

Loge & Coronavirus

De agenda is door diverse corona-maatregelen aan wijzigingen en voorbe-houden onderhevig; ook is het aantal aanwezigen dat per keer aanwezig kan en mag zijn niet onbeperkt.
Dit alles heeft ertoe geleid dat er een aanmeldplicht gaat gelden voor álle bijeenkomsten van de Loge, óók de besloten bijeenkomsten.

De spelregels zijn...

1. U meldt zich uiterlijk de zondagmiddag vóór een Loge-bijeenkomst per e-mail aan op aanmelden.unie@outlook.com

2. In de onderwerpregel de datum van de bijeenkomst vermelden.

3. U kunt zich pas ná een Loge-bijeenkomst aanmelden voor de volgende; dus niet in één keer voor het hele seizoen.

4. U ontvangt géén bevestiging of iets dergelijks.

Wij willen als Loge graag bijeen gaan komen,
maar wel met zo weinig mogelijk risico !

Update 2  september 

Minimaliseren

Welkom

Van harte welkom bij de Bilthovense Loge "De Unie van Utrecht".
Graag willen we u op deze pagina's een beeld schetsen van onze loge.

In het kort
 

Wat is de zin van mijn bestaan ?

Kan ik iets aan mijn mens-zijn verbeteren ?

Kan ik mijn functioneren in de samenleving verbeteren ?

De Vrijmetselarij wil ruimte scheppen om over deze vragen met anderen van gedachte te wisselen. Een gedachtewisseling die geen verplichtingen met zich meebrengt, maar die er van uit gaat dat het respect voor de ander als hoogste goed geldt, en dus geen opinie oplegt. We gaan ervan uit dat door het contact met anderen, door u te spiegelen aan anderen, u kunt komen tot een verdieping van uw leven.

De Vrijmetselarij ziet het werken aan jezelf als een belangrijke, zo niet dé belangrijkste opdracht. Daardoor wordt de weg vrijgemaakt voor zelfontplooiing, waarbij het iedereen vrij staat zijn eigen richting te kiezen. Om dit werken te vergemakkelijken hanteert de Vrijmetselarij bouw- en lichtsymboliek en worden ritualen gebruikt.

 

Nieuwsgierig geworden...


Nieuwsgierig geworden en wilt u 's over de Vrijmetselarij en over onze Loge praten ?
Mail dan de secretaris onder vermelding van uw naam, adres en verdere contactgegevens.

Het weten waard

Minimaliseren

De Loge komt bijeen in De Woudkapel in Bilthoven.
« plattegrond »


Bekijk het publieksnummer van het blad "Vrijmetselarij".

 

A G E N D A

Let op de aanvangstijden
én
AANMELDEN !

zie kader

4 - 6 september
Kleine uittocht naar de Abdij van Berne

14 sept., 21u00
Opening Werkjaar + Hoger Loon
besloten bijeenkomst

28 sept., 21u00
Instituut Maçonieke Vorming
besloten bijeenkomst

12 okt., 21u00
Bouwstuk

besloten bijeenkomst
26 okt., 20u00
Openbare avond
i.s.m. Loge De Ster in het Oosten
onder voorbehoud
9 nov., 20u30
Algemene Ledenvergadering
besloten bijeenkomst
23 nov., 20u00
Lezing Ds. P. Lootsma

besloten bijeenkomst
7 dec., 20u00
Huiskamerbijeenkomsten
21 dec., 20u00
Winter Sint Jan
besloten bijeenkomst

Bijgewerkt  24 aug. 2020