Bijeenkomsten op de 2e en 4e maandagavond van de maand in De Woudkapel, Beethovenlaan 21 in Bilthoven
(in april op de 1e en 3e maandagavond) 

 Opgericht in 1932

 We hebben géén antwoorden; we kunnen u wél helpen zoeken...

Minimaliseren

Welkom

Van harte welkom bij de Bilthovense Loge "De Unie van Utrecht".
Graag willen we u op deze pagina's een beeld schetsen van onze loge.

In het kort
 

Wat is de zin van mijn bestaan ?

Kan ik iets aan mijn mens-zijn verbeteren ?

Kan ik mijn functioneren in de samenleving verbeteren ?

De Vrijmetselarij wil ruimte scheppen om over deze vragen met anderen van gedachte te wisselen. Een gedachtewisseling die geen verplichtingen met zich meebrengt, maar die er van uit gaat dat het respect voor de ander als hoogste goed geldt, en dus geen opinie oplegt. We gaan ervan uit dat door het contact met anderen, door u te spiegelen aan anderen, u kunt komen tot een verdieping van uw leven.

De Vrijmetselarij ziet het werken aan jezelf als een belangrijke, zo niet dé belangrijkste opdracht. Daardoor wordt de weg vrijgemaakt voor zelfontplooiing, waarbij het iedereen vrij staat zijn eigen richting te kiezen. Om dit werken te vergemakkelijken hanteert de Vrijmetselarij bouw- en lichtsymboliek en worden ritualen gebruikt.

Interview t.g.v. de Dag van de Vrijmetselarij.
[met dank aan Roulettefm.nl]

 
Bekijk ook citaten van leden
 
Nieuwsgierig geworden...


Nieuwsgierig geworden en wilt u 's over de Vrijmetselarij en over onze Loge praten ?
Mail dan de secretaris onder vermelding van uw naam, adres en verdere contactgegevens.

Het weten waard

Minimaliseren

De Loge komt bijeen in De Woudkapel in Bilthoven.
« plattegrond »


Bekijk het publieksnummer van het blad "Vrijmetselarij".


AGENDA

24 februari
Bouwstuk

van een Leerling
20u00 ; besloten

9 maart
Openbare comparitie
20u00 ; openbaar

zie kader (links)

23 maart
Bouwstuk
20u00 ; besloten

6 april
Openbare Loge

nader informatie volgt
20u00

20 april
Bouwstuk
20u00 ; besloten

11 mei
Open Loge, 2e Graad
1920u30 ; besloten

25 mei
Alg. Ledenvergadering
20u00 ; besloten

8 juni
Bouwstuk
20u00 ; besloten

22 juni
Zomer Sint Jan
19u30 ; besloten

Bijgewerkt 18 februari 2020