Een rustpunt voor onthaasting en reflectie, sinds 1932
iedere 2e en 4e dinsdag in Huize Het Oosten, Bilthoven
 

Onze agenda tot eind 2024...

Minimaliseren
25 juni Werkplaats, O⸫ L⸫ 1e Gr⸫, Zomer Sint Jan
16 juli  Overzomeren, vanaf 16 uur
6 aug. Overzomeren, vanaf 16 uur
10 sept. Grote Tuinzaal, O⸫ L⸫ 1e Gr⸫, Opening Werkjaar
24 sept. Werkplaats, O⸫ L⸫ 1e Gr⸫, Inwijding van een Profaan
8 okt. Grote tuinzaal, Open Avond
22 okt. Werkplaats, O⸫ L⸫ 2e Gr⸫, Bevordering van een Ll⸫
5 nov. Grote Tuinzaal, Comp⸫ 1e Gr⸫, Bst⸫ van een Gezel
12 nov.  Grote Tuinzaal, Comp⸫ 1e Gr⸫ + Meestervergadering
10 dec. Grote Tuinzaal, Comp⸫ 1e Gr⸫
19 dec. Grote tuinzaal of werkplaats, O⸫ L⸫ 1e Gr⸫, Winter Sint Jan

 

Minimaliseren

 

Van harte welkom bij de Vrijmetselaarsloge

"de Unie van Utrecht"

in Bilthoven

Dinsdag 8 oktober aanstaande is er weer een open avond
 
Meer informatie volgt
Vrijmetselarij wat is dat?

De Vrijmetselarij wil ruimte scheppen met anderen van gedachte te wisselen. Een gedachtewisseling die geen verplichtingen met zich meebrengt, maar die er van uit gaat dat het respect voor de ander als hoogste goed geldt, en dus geen opinie oplegt. We gaan ervan uit dat door het contact met anderen, door u te spiegelen aan anderen, u kunt komen tot een verdieping van uw leven.

De Vrijmetselarij ziet het werken aan jezelf als een belangrijke, zo niet dé belangrijkste opdracht. Daardoor wordt de weg vrijgemaakt voor zelfontplooiing, waarbij het iedereen vrij staat zijn eigen richting te kiezen. Om dit werken te vergemakkelijken hanteert de Vrijmetselarij bouw- en lichtsymboliek en worden ritualen gebruikt.

                                                   

 

Nieuwsgierig geworden?

Nieuwsgierig geworden en wilt u 's over de Vrijmetselarij en over onze Loge praten ?
Mail dan de secretaris onder vermelding van uw naam, adres en verdere contactgegevens.

Dinsdag 8 oktober aanstaande is er weer een open avond

Het weten waard

Minimaliseren

Locatie van de Loge in Huize het Oosten

WAT GESCHIEDENIS

Vrijmetselarij komt voort uit de Verlichting; Koffie-huizen worden ontmoetingsplaatsen voor vrijdenkers voor debatten en dialogen.
 

 
De loges komen voort uit middeleeuwse bouwloods, uit de lodges van de kathedraalbouwers
 
 
 
In de loge
wordt je steenhouwer
en te bewerken steen