Bijeenkomsten maandagavond om de twee weken in De Woudkapel, Beethovenlaan 21 in Bilthoven

 Opgericht in 1932

 We hebben géén antwoorden; we kunnen u wél helpen zoeken...

Minimaliseren

Welkom

Van harte welkom bij de Bilthovense Loge "De Unie van Utrecht".
Graag willen we u op deze pagina's een beeld schetsen van onze loge.

In het kort
 

Wat is de zin van mijn bestaan ?

Kan ik iets aan mijn mens-zijn verbeteren ?

Kan ik mijn functioneren in de samenleving verbeteren ?

De Vrijmetselarij wil ruimte scheppen om over deze vragen met anderen van gedachte te wisselen. Een gedachtewisseling die geen verplichtingen met zich meebrengt, maar die er van uit gaat dat het respect voor de ander als hoogste goed geldt, en dus geen opinie oplegt. We gaan ervan uit dat door het contact met anderen, door u te spiegelen aan anderen, u kunt komen tot een verdieping van uw leven.

De Vrijmetselarij ziet het werken aan jezelf als een belangrijke, zo niet dé belangrijkste opdracht. Daardoor wordt de weg vrijgemaakt voor zelfontplooiing, waarbij het iedereen vrij staat zijn eigen richting te kiezen. Om dit werken te vergemakkelijken hanteert de Vrijmetselarij bouw- en lichtsymboliek en worden ritualen gebruikt.

 

Nieuwsgierig geworden...


Nieuwsgierig geworden en wilt u 's over de Vrijmetselarij en over onze Loge praten ?
Mail dan de secretaris onder vermelding van uw naam, adres en verdere contactgegevens.

Het weten waard

Minimaliseren

De Loge komt bijeen in De Woudkapel in Bilthoven.
« plattegrond »

Bekijk het publieksnummer van het blad "Vrijmetselarij".

A G E N D A

visiteuren : hier aanmelden

ma. 28 maart, 19.30 uur
Open Loge, Inwijding
[besloten bijeenkomst]
 

ma. 11 april, 20.00 uur
Bst⸫ Bbr⸫ Rob en Jan
[besloten bijeenkomst]

ma. 25 april, 19.30 uur
Open Loge, Inwijding
[besloten activiteit]

ma. 9 mei, 20.00 uur
ALV en poëzieavond
[besloten activiteit]

ma. 23 mei, 19.30 uur
Open Loge. Rouwloge
[besloten activiteit]

Bijgewerkt 22 maart 2022