Bijeenkomsten eens in de twee weken op maandagavond in De Woudkapel, Beethovenlaan 21 in Bilthoven 
 Opgericht in 1932
 Wij hebben géén antwoorden; wij kunnen u wél helpen zoeken...

Zondag 2 februari : De Vijmetselarij presenteert zich !

Minimaliseren

Brede presentatie van de Vrijmetselarij in de regio Midden-Nederland. Diverse Loges*) laten u kennismaken met alle aspecten uit de Vrijmetselarij.

Zondagmiddag 2 februari
Huize Het Oosten, Rubenslaan 1 in Bilthoven
 
Meer informatie volgt later...
 

*)  Loges voor mannen, voor vrouwen evenals loges voor mannen én vrouwen zullen zich presenteren.

Minimaliseren

Welkom

Van harte welkom bij de Bilthovense Loge "De Unie van Utrecht".
Graag willen wij u op deze pagina's een beeld schetsen van onze loge.

In het kort
 

Wat is de zin van mijn bestaan ?

Kan ik iets aan mijn mens-zijn verbeteren ?

Kan ik mijn functioneren in de samenleving verbeteren ?

De Vrijmetselarij wil ruimte creëren om over deze vragen met anderen van gedachte te wisselen. Een gedachtewisseling die geen verplichtingen met zich meebrengt, maar die er van uit gaat dat het respect voor de ander als hoogste goed geldt, en dus geen opinie oplegt. Wij gaan er vanuit dat door het contact met anderen, door u te spiegelen aan anderen, u kunt komen tot een verdieping van uw leven.

De Vrijmetselarij ziet het werken aan jezelf als een belangrijke, zo niet dé belangrijkste opdracht. Daardoor wordt de weg vrijgemaakt voor zelfontplooiing, waarbij het iedereen vrij staat zijn eigen richting te kiezen. Om dit werken te vergemakkelijken hanteert de Vrijmetselarij bouw- en lichtsymboliek en worden ritualen gebruikt.

Interview t.g.v. de Dag van de Vrijmetselarij.
[met dank aan Roulettefm.nl]

 
Bekijk ook citaten van leden
 
 Lid worden moet u zélf doen !


Dit klinkt best apart, maar één van de kenmerken van de Vrijmetselarij is dat u nóóit wervende campagnes zult zien van de Vrijmetselarij of van één van de Loges. De eerste stap om lid te worden is dan ook om zelf contact op te nemen met een Loge. Dat kan via een bevriende Vrijmetselaar zijn, maar als u de gebruikelijke kanalen volgt via bijv. deze website, dan komt u bij de voorlichter of secretaris uit.

Meer willen weten of u aanmelden ? Mail dan de secretaris onder vermelding van uw naam, adres en verdere contactgegevens.

Het weten waard

Minimaliseren

De Loge komt bijeen in De Woudkapel in Bilthoven.
« plattegrond »


Bekijk het publieksnummer van het blad "Vrijmetselarij".


AGENDA

16 december
Algemene Ledenvergadering
20u00 ; besloten
23 december
Winter Sint Jan
in Utrecht

samen met de A.·. L.·. Johannes
20u00 ; besloten
13 januari
Sylvesterviering
met dames

20u00 ; besloten
...

zondag (!) 2 februari
Presentatie Vrijmetselarij
Huize Het Oosten

's middags ; openbaar

Bijgewerkt  4 december 2019