Bijeenkomsten maandagavond om de twee weken in De Woudkapel, Beethovenlaan 21 in Bilthoven

 Opgericht in 1932

 We hebben géén antwoorden; we kunnen u wél helpen zoeken...

Aanmelden voor elke bijeenkomst

Minimaliseren

Loge & Coronavirus

De agenda is door diverse corona-maatregelen aan wijzigingen en voorbehouden onderhevig; ook is het aantal aanwezigen dat per keer aanwezig kan en mag zijn niet onbeperkt.
Dit alles heeft ertoe geleid dat er een aanmeldplicht geldt voor álle bijeenkomsten van de Loge, óók de besloten bijeenkomsten. De spelregels zijn...

1. U meldt zich uiterlijk de zondagmiddag vóór een Loge-bijeenkomst per e-mail aan op aanmelden.unie@outlook.com
2. In de onderwerpregel de datum van de bijeenkomst vermelden.
3. U kunt zich pas ná een Loge-bijeenkomst aanmelden voor de volgende; dus niet in één keer voor het hele seizoen.
4. U ontvangt verder géén bericht, behalve als de bijeenkomst is volgeboekt.

Wij willen als Loge graag bijeen gaan komen,
maar wel met zo weinig mogelijk risico !

Minimaliseren

Welkom

Van harte welkom bij de Bilthovense Loge "De Unie van Utrecht".
Graag willen we u op deze pagina's een beeld schetsen van onze loge.

In het kort
 

Wat is de zin van mijn bestaan ?

Kan ik iets aan mijn mens-zijn verbeteren ?

Kan ik mijn functioneren in de samenleving verbeteren ?

De Vrijmetselarij wil ruimte scheppen om over deze vragen met anderen van gedachte te wisselen. Een gedachtewisseling die geen verplichtingen met zich meebrengt, maar die er van uit gaat dat het respect voor de ander als hoogste goed geldt, en dus geen opinie oplegt. We gaan ervan uit dat door het contact met anderen, door u te spiegelen aan anderen, u kunt komen tot een verdieping van uw leven.

De Vrijmetselarij ziet het werken aan jezelf als een belangrijke, zo niet dé belangrijkste opdracht. Daardoor wordt de weg vrijgemaakt voor zelfontplooiing, waarbij het iedereen vrij staat zijn eigen richting te kiezen. Om dit werken te vergemakkelijken hanteert de Vrijmetselarij bouw- en lichtsymboliek en worden ritualen gebruikt.

 

Nieuwsgierig geworden...


Nieuwsgierig geworden en wilt u 's over de Vrijmetselarij en over onze Loge praten ?
Mail dan de secretaris onder vermelding van uw naam, adres en verdere contactgegevens.

Het weten waard

Minimaliseren

De Loge komt bijeen in De Woudkapel in Bilthoven.
« plattegrond »

Bij verplaatsingen binnen De Woudkapel mondkapje verplicht !
[huisregel Woudkapel]


Bekijk het publieksnummer van het blad "Vrijmetselarij".

A G E N D A

Let op de aanvangstijden
én
AANMELDEN !

zie kader links

ma. 8 nov., 20.00 uur
Lezing Ton de Kok
Spinoza-kenner bij uitstek

Niet-leden van onze Loge kunnen deze link volgen

Controle QR-code aan de deur

ma. 22 nov., 20.00 uur
Algemene LedenVergadering
[besloten bijeenkomst]

ma. 6 dec., 20.00 uur
Bst.·. "Over het Licht"
[besloten bijeenkomst]
 

ma. 20 dec., 19.30 uur
O.·. L.·. Winter Sint Jan
[besloten bijeenkomst]

ma. 10 jan., 20.00 uur
Nieuwjaarsbijeenkomst
met partners

[besloten bijeenkomst]

Bijgewerkt 7 nov.