Bijeenkomsten op de 2e en 4e dinsdag van de maand in Huize Het Oosten in Bilthoven

 Opgericht in 1932

 We hebben géén antwoorden; we kunnen u wél helpen zoeken...

Minimaliseren

Welkom

Van harte welkom bij de Bilthovense Loge "De Unie van Utrecht".
Graag willen we u op deze pagina's een beeld schetsen van onze loge.

In het kort
 

Wat is de zin van mijn bestaan ?

Kan ik iets aan mijn mens-zijn verbeteren ?

Kan ik mijn functioneren in de samenleving verbeteren ?

De Vrijmetselarij wil ruimte scheppen om over deze vragen met anderen van gedachte te wisselen. Een gedachtewisseling die geen verplichtingen met zich meebrengt, maar die er van uit gaat dat het respect voor de ander als hoogste goed geldt, en dus geen opinie oplegt. We gaan ervan uit dat door het contact met anderen, door u te spiegelen aan anderen, u kunt komen tot een verdieping van uw leven.

De Vrijmetselarij ziet het werken aan jezelf als een belangrijke, zo niet dé belangrijkste opdracht. Daardoor wordt de weg vrijgemaakt voor zelfontplooiing, waarbij het iedereen vrij staat zijn eigen richting te kiezen. Om dit werken te vergemakkelijken hanteert de Vrijmetselarij bouw- en lichtsymboliek en worden ritualen gebruikt.

 

Nieuwsgierig geworden...


Nieuwsgierig geworden en wilt u 's over de Vrijmetselarij en over onze Loge praten ?
Mail dan de secretaris onder vermelding van uw naam, adres en verdere contactgegevens.

Het weten waard

Minimaliseren

De Loge komt bijeen in Huize Het Oosten, Rubenslaan 1 in Bilthoven.

---

Bekijk het publieksnummer van het blad "Vrijmetselarij".

 

A G E N D A

visiteuren hier aanmelden

di. 11 oktober, 20.00 uur
Avond voor Belangstellenden
Bekijk hier de uitnodiging
(ook om aan te melden)

di. 25 oktober, 20.00 uur
Open Loge, Inwijding
[besloten bijeenkomst]

di. 8 november, 20.00 uur
Algemene Ledenvergadering
+
Inleiding over de VM-app

door de maker ervan
[besloten activiteit]

di. 22 november, 20.00 uur
Bouwstuk "De Magische Cirkel"
door een Br.·. van de A.·. L.·. Thorhem
[besloten activiteit]

di. 6 december, 20.00 uur
Bouwstuk "Licht"
door een van onze Broeders
[besloten activiteit]

 

Bijgewerkt 11 oktober 2022