Bijeenkomsten op de 2e en 4e maandagavond van de maand in De Woudkapel, Beethovenlaan 21 in Bilthoven
(behalve in april, dan 1e en 3e maandagavond) 

 Opgericht in 1932

 We hebben géén antwoorden; we kunnen u wél helpen zoeken...

Zondag 2 februari : De Vrijmetselarij presenteert zich !

Minimaliseren

Tijd voor verbinding

Brede presentatie van de Vrijmetselarij in de regio Midden-Nederland. Diverse Loges*) laten u kennismaken met alle aspecten uit de Vrijmetselarij.

Zondagmiddag 2 februari
Huize Het Oosten, Rubenslaan 1 in Bilthoven
 

*)  Loges voor mannen, voor vrouwen evenals gemengde loges

Minimaliseren

Welkom

Van harte welkom bij de Bilthovense Loge "De Unie van Utrecht".
Graag willen we u op deze pagina's een beeld schetsen van onze loge.

In het kort
 

Wat is de zin van mijn bestaan ?

Kan ik iets aan mijn mens-zijn verbeteren ?

Kan ik mijn functioneren in de samenleving verbeteren ?

De Vrijmetselarij wil ruimte scheppen om over deze vragen met anderen van gedachte te wisselen. Een gedachtewisseling die geen verplichtingen met zich meebrengt, maar die er van uit gaat dat het respect voor de ander als hoogste goed geldt, en dus geen opinie oplegt. We gaan ervan uit dat door het contact met anderen, door u te spiegelen aan anderen, u kunt komen tot een verdieping van uw leven.

De Vrijmetselarij ziet het werken aan jezelf als een belangrijke, zo niet dé belangrijkste opdracht. Daardoor wordt de weg vrijgemaakt voor zelfontplooiing, waarbij het iedereen vrij staat zijn eigen richting te kiezen. Om dit werken te vergemakkelijken hanteert de Vrijmetselarij bouw- en lichtsymboliek en worden ritualen gebruikt.

Interview t.g.v. de Dag van de Vrijmetselarij.
[met dank aan Roulettefm.nl]

 
Bekijk ook citaten van leden
 
Nieuwsgierig geworden...


Nieuwsgierig geworden en wilt u 's over de Vrijmetselarij en over onze Loge praten ?
Mail dan de secretaris onder vermelding van uw naam, adres en verdere contactgegevens.

Het weten waard

Minimaliseren

De Loge komt bijeen in De Woudkapel in Bilthoven.
« plattegrond »


Bekijk het publieksnummer van het blad "Vrijmetselarij".


AGENDA

27 januari
Rouwloge
ter herdenking van een overleden Broeder

19u30 ; besloten

zondag (!) 2 febr.
Presentatie Vrijmetselarij
Huize Het Oosten

's middags ; openbaar

10 februari
Bouwstuk door een Br van Loge Johannes
20u00 ; besloten
24 februari
Leerlingenbouwstuk
20u00 ; besloten
9 maart
Bouwstuk
20u00 ; besloten
23 maart
Bouwstuk
20u00 ; besloten

6 april
Openbare Loge

nader informatie volgt
20u00

Bijgewerkt 14 januari 2020