Bijeenkomsten op de 2e en 4e maandagavond van de maand in De Woudkapel, Beethovenlaan 21 in Bilthoven
(behalve in april, dan 1e en 3e maandagavond) 

 Opgericht in 1932

 We hebben géén antwoorden; we kunnen u wél helpen zoeken...

ANBI Informatie

Minimaliseren
 

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994  (UR AWR 1994)

Artikel 1a

Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

--:--

Officiële naam

 

Vrijmetselaarsloge de Unie van Utrecht

Vestigingsadres:

Oudegracht  275  A
3511NN  Utrecht

KvK-nummer:

40478106 (Rechtspersoon)

Bijeenkomsten

De Loge komt om de twee weken bijeen in de Woudkapel, Beethovenlaan 21, 3723 JJ  Bilthoven.
De bijeenkomsten vinden plaats op maandag vanaf 20:00 uur.

Doel, missie en beleidsplan.


Deze zijn voor de Orde van Vrijmetselaren en alle Loges hier te vinden.

Bestuur

                     Het bestuur bestaat uit 
 
 Voorzitt. Mr. D.S.C. Osinga
 Ged. Mr.  R.H.B. Jansen
 1e Opz. H. Schrijver
 2e Opz. G. Hoelen 
 Red. B. Veldhuis
 Secr. K. van Ruler
 Thes L. Schreuders 

 

 

Balans & Staat van Baten en Lasten

De meest recente gegevens treft u hier aan
(zoals goedgekeurd op de Alg. Ledenverg. 29 mei 2017)

 

 Bijgewerkt dec. 2019