Een rustpunt voor onthaasting en reflectie, sinds 1932
iedere 2e en 4e dinsdag in Huize Het Oosten, Bilthoven
 

ANBI Informatie

Minimaliseren
 

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994  (UR AWR 1994)

Artikel 1a

Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

--:--

Officiële naam

Vrijmetselaarsloge de Unie van Utrecht

Vestigingsadres:

Sweelincklaan 96
3723 JH Bilthoven

KvK-nummer:

40478106 (Rechtspersoon)

Bijeenkomsten

De Loge komt om de twee weken (op de 2e en 4e dinsdag van de maand) bijeen in Huize het Oosten, Rubenslaan 1, 3723 BM  Bilthoven.
De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag vanaf 20:00 uur.

Doel, missie en beleidsplan.


Deze zijn voor de Orde van Vrijmetselaren en alle Loges hier te vinden.

Bestuur

                     Het bestuur bestaat uit 
 
 Voorzitt. Mr. B. Veldhuis
 Ged. Mr.  A. Keijzer
 1e Opz. T. Blom
 2e Opz. A.J. Klompe 
 Red. L.H.Schreuders
 Secr. L.F. Bouwmeester
 Thes A.J. Klompe 

 

 

Balans & Staat van Baten en Lasten

De meest recente gegevens, 2022, treft u hier aan.
(zoals goedgekeurd op de Alg. Ledenvergadering)

 

 Bijgewerkt mei 2023