Bijeenkomsten eens in de twee weken op maandagavond in De Woudkapel, Beethovenlaan 21 in Bilthoven 
 Opgericht in 1932
 Wij hebben géén antwoorden; wij kunnen u wél helpen zoeken...

ANBI Informatie

Minimaliseren

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994  (UR AWR 1994)

Artikel 1a
Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

--:--

Officiële naam

Vrijmetselaarsloge de Unie van Utrecht

Vestigingsadres:

Oudegracht  275  A
3511NN  Utrecht

KvK-nummer:

40478106 (Rechtspersoon)

Bijeenkomsten

De Loge komt bijeen in de Woudkapel, Beethovenlaan 21, 3723 JJ  Bilthoven.
De bijeenkomsten vinden plaats op maandag vanaf 20:00 uur.

Doel, missie en beleidsplan.


Deze zijn voor de Orde van Vrijmetselaren en alle Loges
hier te vinden.

Bestuur

                     Het bestuur bestaat uit 

 Voorzitt. Mr. A. Keijzer
 Ged. Mr.  K. Visser
 1e Opz. H. Schrijver
 2e Opz. G. Hoelen 
 Red. B. Veldhuis
 Secr. M. Boersma
 Thes L. Schreuders 

 


Balans & Staat van Baten en Lasten

De meest recente gegevens treft u hier aan
(zoals goedgekeurd op de Alg. Ledenverg. 29 mei 2017)

 

 Bijgewerkt dec. 2016