Bijeenkomsten op de 2e en 4e dinsdag van de maand in Huize Het Oosten in Bilthoven

 Opgericht in 1932

 We hebben géén antwoorden; we kunnen u wél helpen zoeken...

ANBI Informatie

Minimaliseren
 

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994  (UR AWR 1994)

Artikel 1a

Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

--:--

Officiële naam

Vrijmetselaarsloge de Unie van Utrecht

Vestigingsadres:

Ensahlaan 17
3723 HT Bilthoven

KvK-nummer:

40478106 (Rechtspersoon)

Bijeenkomsten

De Loge komt om de twee weken (op de 2e en 4e maandag van de maand) bijeen in de Woudkapel, Beethovenlaan 21, 3723 JJ  Bilthoven.
De bijeenkomsten vinden plaats op maandag vanaf 20:00 uur.

Doel, missie en beleidsplan.


Deze zijn voor de Orde van Vrijmetselaren en alle Loges hier te vinden.

Bestuur

                     Het bestuur bestaat uit 
 
 Voorzitt. Mr. D.S.C. Osinga
 Ged. Mr.  R.H.B. Jansen
 1e Opz. H. Schrijver
 2e Opz. G. Hoelen 
 Red. B. Veldhuis
 Secr. K. van Ruler
 Thes A.J. Klompe 

 

 

Balans & Staat van Baten en Lasten

De meest recente gegevens, 2018, treft u hier aan.
(zoals goedgekeurd op de Alg. Ledenverg. 2 juni 2019)

 

 Bijgewerkt jan. 2021