Minimaliseren

Bijeenkomsten op de 2e en 4e maandagavond van de maand in De Woudkapel, Beethovenlaan 21 in Bilthoven
(in april op de 1e en 3e maandagavond) 

 Opgericht in 1932

 We hebben géén antwoorden; we kunnen u wél helpen zoeken...

Citaten

Minimaliseren
Citaten
Op de vraag om onze Loge in één korte alinea of in één zin beschrijven, kwamen de volgende reacties (een selectie)...
 
  • Een prettige mix van enerzijds oud en ervaren en anderzijds jong en onderzoekend.
  • Een leerschool voor het leven; groeien met plezier in menszijn door intensief contact met andere mannen en door gezamenlijk rituele ervaringen te beleven.
  • Een beschermde omgeving waarbinnen wordt gecommuniceerd vanuit het hart naar het hart.
  • Een wekelijkse inspirerende en verdiepende bijeenkomst die mede bepalend is voor mijn eigen groei en ontwikkeling.
  • Een leerschool die zijn adepten aanzet bewust levende mensen te worden, bewust van de spirituele achtergrond van het leven.
  • De Loge vormt een wekelijks rustpunt, waarbij in een vertrouwde en vertrouwelijke sfeer met de medeBroeders van gedachten kan worden gewisseld.
  • Een Loge met traditie en sfeer waar een vertrouwen heerst om elkaar te inspireren als bewust mens te leven.
  • Een Loge als een krentenbrood. Voor wie het wil zien, met véél krenten.