Minimaliseren

Bijeenkomsten op de 2e en 4e maandagavond van de maand in De Woudkapel, Beethovenlaan 21 in Bilthoven

 Opgericht in 1932

 We hebben géén antwoorden; we kunnen u wél helpen zoeken...

Citaten

Minimaliseren
Citaten
Op de vraag om onze Loge in één korte alinea of in één zin beschrijven, kwamen de volgende reacties (een selectie)...
 
  • Een prettige mix van enerzijds oud en ervaren en anderzijds jong en onderzoekend.
  • Een leerschool voor het leven; groeien met plezier in menszijn door intensief contact met andere mannen en door gezamenlijk rituele ervaringen te beleven.
  • Een beschermde omgeving waarbinnen wordt gecommuniceerd vanuit het hart naar het hart.
  • Een wekelijkse inspirerende en verdiepende bijeenkomst die mede bepalend is voor mijn eigen groei en ontwikkeling.
  • Een leerschool die zijn adepten aanzet bewust levende mensen te worden, bewust van de spirituele achtergrond van het leven.
  • De Loge vormt een wekelijks rustpunt, waarbij in een vertrouwde en vertrouwelijke sfeer met de medeBroeders van gedachten kan worden gewisseld.
  • Een Loge met traditie en sfeer waar een vertrouwen heerst om elkaar te inspireren als bewust mens te leven.
  • Een Loge als een krentenbrood. Voor wie het wil zien, met véél krenten.