Nieuws

Actie voor Oekraïne, tussenstand en coördinatie

Actie voor Oekraïne, tussenstand en coördinatie

Naar aanleiding van de situatie in de Oekraïne zijn er veel initiatieven van vrijmetselaren en veel donaties ontvangen. Een tussenstand voorjaar 2022 was:

Donaties door broeders en loges : € 50.000
Donatie van de Louisa Stichting : € 25.000
Donatie van het Van Maren Fonds : € 25.000
Donatie van de Orde der Hoge Graden : € 5.000
Totaal : € 105.000

Vebroeders in Drenthe, Den Haag en Amsterdam. Daarnaast zijn er vluchtelingen door broeders opgevangen via de reguliere opvangkanalen. Naast onderdak zijn er vele acties in het land om de getroffenen te helpen. Om de initiatieven binnen onze Orde te coördineren is er een coördinatiegroep geformeerd. Zij zorgen dat vraag en aanbod worden gekoppeld. Initiatieven om Broeders aan de grens bij de Oekraïne op te halen kunt u aanmelden bij de coördinatiegroep. Ook op Europees niveau worden de acties vanuit de Grootloges onderling afgestemd.

De Grootloges van Polen, Hongarije en Roemenië verrichten veel werk. Broeders en hun gezinnen worden bij de grenzen extra ondersteund. Door het verhoogde risico voor het gebruik van de bancaire systemen in de Oekraïne hebben voornoemde Grootloges separate bankrekeningen ter beschikking gesteld om giften veilig ter plaatse te krijgen. De ingezamelde gelden worden besteed aan het bieden van noodhulp aan de gezinnen van Oekraïense Broeders. Inmiddels is er tussen de groep van Europese Grootloges coördinerend overleg om eventueel overblijvende gelden op de bestemde plaats te krijgen als algemene hulp aan de Oekraïense bevolking.  

De situatie rondom de Grootloge van Oekraïne is meer dan zorgelijk. De Grootmeester, Anatoliy Dymchuk, is inmiddels ondergedoken omdat hij op de Russische zwarte lijst staat. De Grootsecretaris van de Grootloge van Oekraïne heeft vanuit het buitenland een coördinerende rol.

De coördinatiegroep is te bereiken via oekraine@vrijmetselarij.nl

Het is hartverwarmend hoe invulling wordt gegeven aan de ’ganse wereld omspannende broederketen’.

Print

Theme picker

Brochure over vrijmetselarij

Brochure over vrijmetselarij

Tijdschrift Augustus 2023

Tijdschrift Augustus 2023

Tijdschrift Augustus 2022

Tijdschrift Augustus 2022

Tijdschrift Augustus 2021

Tijdschrift Augustus 2021

Tijdschrift Augustus 2020

Tijdschrift Augustus 2020

Tijdschrift Augustus 2019

Tijdschrift Augustus 2019

Speciale uitgave

Speciale uitgave

300 jaar Vrijmetselarij

300 jaar Vrijmetselarij