Nieuws

Openstelling grondgebied Belgische Grootloge voor Grootloge Oekraïne

Decreet openstelling grondgebied Belgische Grootloge aan Grootloge Oekraïne

Wij, Daniel Bauwens, Grootmeester van de Reguliere Grootloge van België,

Overwegende dat Oekraïne, een soeverein en democratisch Europees land, een militaire invasie ondergaat die zich waarschijnlijk over zijn gehele grondgebied zal uitstrekken,

Gezien de hieruit voortvloeiende noodtoestand,

Overwegende dat deze uiterste hoogdringendheid zowel door het Grootcomité in zijn vergadering van 3 maart 2022 als door de Grootloge zelf in haar vergadering van 5 maart 2022 is erkend,

Gezien de bevoorrechte betrekkingen die de Grootloge van België met de Grootloge van Oekraïne onderhoudt sinds haar consecratie,

Gelet op de vrijmetselaarswaarden van vrijheid, broederschap en solidariteit, alsmede op de diepgewortelde gehechtheid van de vrijmetselaren aan de eerbiediging van de wetten en de soevereiniteit van de staten,

Gelet op de gebruiken die gelden in de internationale gemeenschap van Reguliere Grootloges,

Overwegende dat de Grootloge op haar vergadering van 5 maart 2022 het volgende heeft aangenomen:

DECRETEREN

De Reguliere Grootloge van België verklaart dat zij haar nationale grondgebied openstelt voor en deelt met de Grootloge van Oekraïne, met behoud van al haar rechten.

Zo blijft, indien het Oekraïense grondgebied volledig zou worden bezet, de Grootloge van Oekraïne in ballingschap, verankerd in een grondgebied en blijft aldus volledig geïntegreerd in de universele keten van Reguliere Grootloges.

Gedaan te Brussel, hoofdstad van België en van Europa, op 5 maart 2022.

Dit decreet zal, voorzien van het Grootzegel, medegedeeld worden aan alle  Loges van onze Obediëntie en aan Reguliere Grootloges van de wereld.

Print

Theme picker

Brochure over vrijmetselarij

Brochure over vrijmetselarij

Tijdschrift Augustus 2022

Tijdschrift Augustus 2022

Tijdschrift Augustus 2021

Tijdschrift Augustus 2021

Tijdschrift Augustus 2020

Tijdschrift Augustus 2020

Tijdschrift Augustus 2019

Tijdschrift Augustus 2019

Speciale uitgave

Speciale uitgave

300 jaar Vrijmetselarij

300 jaar Vrijmetselarij