Orde van Vrijmetselarij

De Orde van Vrijmetselaren vindt haar oorsprong in Engeland waar in 1717 voor het eerst spraken was een overkoepelende organisatie van loges. 

De Nederlandse Grootloge, koepel van samenwerkende vrijmetselaarsloges, verzelfstandigde zich van de Engelse Grootloge in 1756 en bestaat derhalve meer dan 250 jaar. Zij is daarmee één van de oudste verenigingen in ons land. 

Deze organisatie draagt de naam 'Orde van Vrijmetselaren in het Koninkrijk der Nederlanden',  en is een vereniging naar Nederlands recht, ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nr.K.v.K. 40407409