Grootoosten

 
Het grootoosten is de, tenminste eens per jaar te houden, vergadering van vertegenwoordigers van alle loges van de Orde in Nederland. Daar wordt het hoofdbestuur van de orde gekozen en er worden allerlei andere huishoudelijke zaken van de orde geregeld.
 
Als er 'groot' voor een functienaam staat betekent dat: bedoelde functie betreft het hoofdbestuur. Elke loge heeft bijvoorbeeld een voorzittend meester, een thesaurier en een secretaris: in het hoofdbestuur van de orde zitten dus grootmeester, grootthesaurier en grootsecretaris.
 
Aan de naam van de 'Orde van Vrijmetselaren' is indertijd toegevoegd 'onder het Grootoosten der Nederlanden'. Hieruit blijkt welke waarde er aan die vergadering van afgevaardigden van de loges gehecht wordt

 

Regnr. K.v.K. 40407409