Privacybeleid

Privacybeleid Orde van Vrijmetselaren

  Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken in het Register van Verwerkingsactiviteiten;
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van eventuele partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
  • als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
  •  

Gebruik van persoonsgegevens

  Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle door u verstrekte gegevens, dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites u kiest te gebruiken.  

Persoonsgegevens

Wanneer u ons mailt via een van de e-mailadressen eindigend op vrijmetselarij.nl of vrijmetselarijmuseum.nl, verwerken wij:
  • uw naam, e-mailadres en indien genoteerd uw telefoonnummer.

Verstrekking aan derden

  Wij geven de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.  

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

  De Orde van Vrijmetselaren en het Vrijmetselarijmuseum bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze organisaties en activiteiten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van geïnteresseerden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.  

Profilering en cookies

  Tijdens het gebruik van vrijmetselarij.nl en vrijmetselarijmuseum.nl verzamelen wij enkel functionele (tracking) cookies. Hiertoe hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Dit betekent dat de IP- adressen geanonimiseerd worden (de laatste drie cijfers van het IP-adres worden niet opgeslagen). We delen gegevens niet met derden, ook niet voor advertentiedoeleinden.  

Beveiligen en bewaren

  Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om het risico op misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is en met een maximum van zeven jaar. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.  

Websites van derden

  Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.  

Wijzigingen in deze privacyverklaring

  Wij kunnen deze privacyverklaring op basis van voortschrijdend inzicht wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.  

Inzage en wijzigen van uw gegevens

  U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Orde via de volgende gegevens:
Telefoon 070-3460046 maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17:00 u
E mail orde@vrijmetselarij.nl
Bezoekadres Javastraat 2b, 2585 AM Den Haag
  Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, of wijziging, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Maak op die kopie uw BSN onzichtbaar.  

Autoriteit Persoonsgegevens

  Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit   Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 23 mei 2018.