Avond voor belangstellenden


Wilt u meer weten over de vrijmetselarij en de loge Ad Lucem et Pacem in het bijzonder? Dan bent u van harte welkom op een van avond voor belangstellenden. Op maandag 26 oktober 2015 houden wij de eerstvolgende bijeenkomst.

 

Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over de vrijmetselarij en kunt u vragen stellen aan de leden over hun persoonlijke motivatie om toe te treden. De avond wordt afgesloten met een gezellige en informele borrel.

 

Het is vandaag de dag niet meer vanzelfsprekend dat mensen met respect met elkaar omgaan.

De maatschappij verhardt in rap tempo en het gaat er vooral om wat je bent en niet wie je bent als mens.

De vrijmetselarij biedt een vertrouwde omgeving waar mensen elkaar in hun waarde laten en meer gericht zijn op de overeenkomsten tussen mensen dan de verschillen.

 

Dit geheel vormt de basis voor een vereniging van mannen die zichzelf willen ontdekken of op zoek zijn naar verdieping en zingeving.

Daarnaast biedt de Loge gezelligheid en ontspanning. Verder is vertrouwelijkheid binnen de Loge vanzelfsprekend.

 

De maçonnieke werkwijze komt voort uit een eeuwenoude traditie, stammend uit de tijd van de Verlichting. Een periode waarin de basis van verdraagzaamheid en democratie in onze westerse cultuur werd gelegd.

 

Op de voorlichtingsavond zullen we stil staan bij de volgende 3  thema’s: ontstaansgeschiedenis van de vrijmetselarij; de loge en symbolen.

 

Vanzelfsprekend zal er ruimschoots gelegenheid zijn voor het stellen van vragen.

 

Indien u nadere informatie wenst of eerder met ons contact wenst kunt u contact opnemen met de logevoorlichter

via een e-mail naar voorlichter@adlucemetpacem.nl


(bijgewerkt op 9 september 2015)