Belangstelling voor deze Loge?Het is niet meer vanzelfsprekend dat we weten hoe we met elkaar om moeten gaan.
De maatschappij verhardt in snel tempo en we weten vaak niet hoe we ons buiten
onze vertrouwde kring op moeten stellen: standvastig of meegaand.
 
De vrijmetselarij biedt een andere weg: het respectvol met de ander omgaan.
 
Dit is de omgangsvorm van de Loge, waaromheen een traditie is gebouwd.
Dit geheel vormt het kader voor een vereniging van mannen die persoonlijkheidsontwikkeling nastreven of
op zoek zijn naar verdieping en zingeving. Daarnaast biedt de Loge gezelligheid en ontspanning.
Verder is vertrouwelijkheid binnen de Loge vanzelfsprekend.
 
De maçonnieke werkwijze komt voort uit een eeuwenoude traditie, stammend uit de tijd van de Verlichting.
Een periode waarin de basis voor verdraagzaamheid en democratie in onze westerse cultuur werd gelegd.
 
Jaarlijks is er een voorlichtingsbijeenkomst voor belangstellenden.
De datum van de eerstkomende bijeenkomst is op de laatste maandag van oktober. Ze hebben plaats in het logegebouw aan de Ripperdastraat 13.
 Zie voor verdere informatie het tabblad "avond voor belangstellenden".
 
Ook tijdens de Open Monumentendagen op 12 en 13 september 2015 is er gelegenheid om in contact te komen met de vrijmetselarij en onze Loge. Ons logegebouw wordt tijdens deze dagen opengesteld voor belangstellenden. Er wordt een kleine tentoonstelling ingericht en er zijn rondleidingen. Voor deelname hoeft u zich niet aan te melden.
 
Een derde mogelijkheid om kennis te maken met de vrijmetselarij en onze Loge is tijdens een zogenoemd huiskamergesprek. U wordt dan uitgenodigd bij een vrijmetselaar thuis, die u in een open en geheel vrijblijvend gesprek voorlicht en probeert antwoord te geven op uw eventuele vragen.
 
Indien u zich op wilt geven voor de avond voor belangstellenden en/of een afspraak wilt maken voor een huiskamergesprek en/of contact wilt, kunt u ons bereiken via onze logevoorlichter, bereikbaar via 06 287 58 273 of per e-mail naar voorlichter@adlucemetpacem.nl.
 
(bijgewerkt op 9 september 2015)