Vrijmetselarij
 
Wat de vrijmetselarij is en wat zij voorstaat kunt u vinden op de
diverse pagina’s onder www.vrijmetselarij.nl,
maar ook op de sites van de twee andere Haarlemse Loges.
 
In grote trekken komt het er op neer dat het gedachtengoed
van de vrijmetselarij zich richt op levenshouding en
levensbeschouwing van de vrijmetselaar.
Dat komt tot uitdrukking in haar rituelen en symbolen,
waarmee vrijmetselaren zich binnen hun Loges met elkaar verstaan,
om daarna weer uiteen te gaan,
ieder naar zijn eigen plaats in de samenleving.
 
Geënt op een eeuwenoude traditie verwijzen rituelen en symbolen
naar drie fasen in de ontwikkeling van het individu,
te beginnen met het kennen van zichzelf,
gevolgd door het zich verhouden tot de ander/ de anderen,
en het zoeken naar de grondslag van het bestaan.
 
Waarom willen wij onze Loge “Ad Lucem et Pacem”
onder uw aandacht brengen?
 
Wij menen dat ons gedachtengoed ook voor anderen
een bron van inspiratie kan zijn
en dat onze Loge hiervoor  een goede plaats biedt
om samen te komen en met elkaar te werken.
 
Wij ontmoeten elkaar op de maandagavonden van
medio september tot en met medio juni.
Bijeenkomen op maandagavond, de eerste dag van de week,
ervaren wij als heel plezierig, waarbij vaak blijkt dat mannen met
een drukke baan of andere verplichtingen deze avond 
gemakkelijker kunnen vrijhouden dan andere avonden in de week.
 
Daar het bijeenkomen erop gericht is om ons, in gezamenlijkheid,
zelf te ontplooien, komt het er op aan met elkaar een harmonieuze
sfeer te creëren die gebaseerd is op respect voor de ander,
waarin activiteit en ontspanning soepel kunnen afwisselen en
waarbij traditie en eigentijdsheid zinvol
kunnen samengaan.
 
Zo leidt ons zoeken tot extra inspiratie om onszelf te blijven
ontwikkelen en is de Loge een bron van geestelijke
verrijking voor ons.
 

Elk jaar houden wij in ons

logegebouw een avond voor belangstellenden.

De volgende bijeenkomst communiceren wij via deze site en via de media.

Uiteraard kun u door het jaar heen uw belangstelling

voor de vrijmetselarij aan ons kenbaar maken.