Andere Loges in de regio.

In Brielle is nog een andere Vrijmetselaarsloge: L' Aurore. Deze loge komt altijd op vrijdagavond bijeen en komt in aard en wijze van werken sterk overeen met de Loge Arauna. Voor contact kunt u het best hun website bezoeken: www.vrijmetselarij.nl/laurore    

Voor de regio zijn de negen Loges van Rotterdam en Vlaardingen in Rotterdam van betekenis. Zij  komen samen in hun logegebouw aan de Oostmaaslaan 950 in Rotterdam.

Verder zijn er aan de rand van de regio nog twee loges in Dordrecht en één in Zierikzee. De loges in Delft en Gouda kunnen niet echt tot de regio genoemd worden maar zijn de dán meest nabije.

Tot zover de regio. In Nederland zijn ca. 80 loges actief met totaal ca. 6000 leden. Op de website van de Orde (www.vrijmetselarij.nl) zult u een kaartje van Nederland aantreffen waar alle loges vermeld staan.