Geschiedenis

van een Zeeuws-Vlaamse Vrijmetselaarsloge

 
Samengesteld door J.M.Flipse
 
 
 
Sinds de eerste oprichting in 1784 leidde de loge L'Amitié sans Fin een bewogen bestaan. In de loop van de jaren verplaatste de loge haar zetel van Sluis naar Terneuzen en er volgden maar liefst twee heroprichtingen, de laatste in 1967 (zie Logegeschiedenis). Alle beschikbare gegevens betreffende de loge zelf, maar ook over haar relaties met verdwenen en nog bestaande loges uit Vlaanderen en Zeeland werden door Br\Flipse verzameld en samengevoegd tot een aangenaam leesbaar geheel, nog aangevuld met een serie boeiende bouwstukken uit het begin van de twintigste eeuw.
 
Heel duidelijk weerspiegelt zich in de geschiedenis van de loge de geschiedenis van Zeeuwsch-Vlaanderen, dat tijdens het bestaan van de loge respectievelijk deel uitmaakte van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, Frankrijk, de Verenigde Nederlanden en het Koninkrijk der Nederlanden van voor en na 1830. Het boek is daarom niet alleen interessant voor vrijmetselaren, maar ook voor iedereen, die belangstelling heeft voor de geschiedenis van Zeeuwsch-Vlaanderen.
 
Door Br\A.Zandvoort werd een hoofdstuk toegevoegd over het verloop na de derde oprichting, toen de loge het rangnummer 243 is gaan dragen. In dit hoofdstuk wordt in woord en beeld onder andere uitgebreid aandacht besteed aan de aankoop en de verbouwing van het huidige logegebouw te Spui (Terneuzen).
 
 
Prijs: € 10,-- (exclusief verzendkosten)