Logegeschiedenis


De loge L’Amitié sans Fin werd (sinds 1784 voor de derde maal) geïnstalleerd op 30 september 1967. Zij kreeg ondanks haar lange historie (zie hiervoor het boek over de geschiedenis van de loge) een nieuw rangnummer toegewezen, het nummer 243. Als onderscheidingskleuren werd gekozen voor blauw en zilver (zilver is in de heraldiek gelijk aan wit, vandaar de basiskleuren van deze website, blauw en wit). De vestigingsplaats van de loge werd Terneuzen. Zij kwam voort uit de maçonnieke kring “Zeeuwsch-Vlaanderen”, die werd gevormd door in Zeeuwsch-Vlaanderen woonachtige vrijmetselaren. Zij waren tot de oprichting van de nieuwe loge lid van loges in Vlissingen en Middelburg. De aanvraag tot de oprichting werd ingediend door D.Benner, J.van den Ende, A.de Hullu, M.C.van Kerkvoort, W.B.van Leeuwen, H.J.van der Linde en G.Ottens.

De werkzaamheden vonden in de eerste jaren plaats in Lunchroom Van Assen, later in de Opstandingskerk, beide in Terneuzen. Voor de rituele arbeid mocht gebruik gemaakt worden van het logegebouw aan de Koperstraat in Gent. Om die reden werd de loge L’Amitié sans Fin wel aangeduid als “de vijfde Gentse loge”.
In 1975 verhuisde de loge naar een
eigen logegebouw in Spui,waar zij tot op de huidige dag gevestigd is.
 
Door de installatie werden feitelijk voor de derde maal de Lichten van de loge L'Amitié sans Fin ontstoken, want reeds twee maal eerder was de loge in Zeeuwsch-Vlaanderen werkzaam zijn  geweest.

Op 24 juni 1784 vond de eerste installatie plaats in de eerste vestigingsplaats Sluis als vervolg op de aldaar in 1783 gestichte maçonnieke sociëteit. Door financiële problemen geplaagd werden de werkzaamheden in 1812 gestaakt; in 1818 volgde de formele opheffing (vrijmetselaren plegen te zeggen: "de Lichten werden gedoofd" of: "de loge ging in ruste").

Op 26 september 1868 werd de loge voor de eerste maal heropgericht. De vestigingsplaats was in de eerste jaren nog Sluis. Na zeer kort in Schoondijke te hebben gewerkt werd de loge in 1875 officieel verplaatst naar Terneuzen, waar op 8 oktober van dat jaar de nieuwe werkplaats aan de Schoolstraat werd ingewijd. In 1909 werden de werkzaamheden opnieuw gestaakt. Er bleef nog wel enkele jaren een maçonnieke vereniging onder dezelfde naam actief.

In de voorhof van het huidige logegebouw bevindt zich een met passer en winkelhaak getooide steen, afkomstig uit de gevel van het al lang geleden gesloopte logegebouw in de Schoolstraat te Terneuzen, waar de loge na de eerste heroprichting jaren gevestigd was.